GRAKOM smider dff/Dansk Fotografisk Forening ud !

GRAKOM har i juni måned meddelt bestyrelsesformanden for dff – Jens Erik Bæk – at man ikke længere ønsker, at fortsætte som aftalt med dff som en del af GRAKOM.

Det vil ganske enkelt sige, at dff er smidt ud af GRAKOM.

Vi har i løbet af juni måned arbejdet på, at få en adskillelses-aftale på plads.
Den korte version af en lang historie er, at dff nu – med tilbagevirkende kraft – pr. 1. juli igen er på helt egne ben.

En ekstremt kedelig konsekvens af aftalen er, at foreningschef Bent Nygaard Larsen har ønsket at sige sin stilling i GRAKOM op.
Måske godt for Bent, men umiddelbart set knap så godt for vores forening.

Bestyrelsen har med omgående virkning indkaldt suppleanterne – Henning Rix og Kim Poulsen – og udarbejdet en strategi for fordeling af de opgaver, der ligger i fremtiden.
Det gælder både gennemførelsen af de allerede planlagte arrangementer og udarbejdelse og gennemførelse af fremtidige planer.

Vi vil naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at medlemmerne ikke vil opleve gener af hændelsen.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling umiddelbart efter sommerferien.
Hovedpunktet bliver som en naturlig konsekvens af den ny situation, at vedtægterne skal ændres og tilrettes denne.

Desuden vil vi løbende – orientere om de nødvendige ændringer, som dff’s exit – udsmidelse – vil medføre.
F.eks. forventer vi ikke at skulle forhøje kontingentet som GRAKOM havde stillet os i udsigt.
Mere om dette og meget andet senere.

Ha’ en fantastisk sommer og glæd jer til en ny, forandret og fortsat spændende fremtid i vores enestående og stærke netværk.

De varmeste hilsner –
På vegne af dff/Dansk Fotografisk Forening’s samlede bestyrelse.

Jens Erik Bæk – formand

X
X