Fagfotograf: derfor!

Foto: Nicolas Cho Meier

Udviklingsprocessen som vi ser den i Viborg

Notat om Fremtidens Fotografuddannelse af Gunner Byskov, Medieskolerne Juli 2019

Situationsanalyse

Det er en almindelig antagelse i øjeblikket, at fotografbranchen er truet og at faget måske vil dø ud. Holdningen er mest udbredt blandt de, der ved mindst om det og som lufter synspunktet, at alle jo er fotografer fordi alle har et kamera og kan tage billeder.
De samme mennesker mener også, at en fotograf nok er en, der har en sjov hobby – for det er vel ikke noget, man kan leve af?

Samtidig er den samlede billedproduktion stigende, og en del af den stigning stammer fra de professionelle fotografer, så kigger vi nærmere efter, viser det sig, at der ikke er særlig meget grund til at være bekymret. Der skal stadigvæk tages billeder og kommunikeres ved hjælp af fotografi, og det skal altsammen være af høj kvalitet. Der er med andre ord et fortsat behov for fagfolk.

Der findes ikke en holdbar statistik over hvor mange fotografier, der bliver leveret i Danmark, så enhver påstand om det bunder i sidste instans på et skøn. Men vi mener at kunne se, at mængden af fotografer stiger og at der er en svag men tydelig bevægelse i retning af, at meget af det virksomhederne tidligere fotograferede selv, de får de nu leveret af en professionel fotograf.

Det varierer dog meget fra branche til branche, og her følger en oversigt over tendenserne.

1: Reklamefotografer

Udviklingen er tydeligt gået i retning af mindre og mere smidige virksomheder end tidligere (downsizing). De store med flere ansatte og elever findes stadig, men de er få. Til gengæld er antallet af énmandsvirksomheder vokset nærmest eksplosivt, og det har mere end fyldt hullet efter faldet i antallet af store virksomheder. Énmandsvirksomhederne har også spredt sig mere, for fotograferne har ledt efter steder i landet, hvor der var huller i dækningen.
Der er to tendenser, der strides om at være størst. Enten specialiserer fotograferne sig og satser på mad eller portrætter eller mode eller biler, eller også satser de helt bredt på at løse alle slags fotografiske opgaver. Specielt den sidste tendens er interessant, for det er nærmest en tilbagevenden til tilstanden i slutningen af 1800-tallet, hvor hver eneste by havde sin fotograf, der leverede alle de billeder, der skulle bruges i lokalområdet. Kun er lokalområderne endnu større i dag, og bredden i opgaverne tilsvarende større.

Indtil for 8-10 år siden orienterede fotograferne sig meget efter reklamebureauerne, og hvis de skulle skaffe sig nye opgaver, gik de på turné rundt til bureauerne med deres mapper og med sig selv. Sådan er det ikke mere. Nu satser de i langt højere grad på en direkte kontakt til kunderne, og det er både til store og små virksomheder.
Det kommer i forlængelse af, at reklamebureauerne ikke er den faktor, de var tidligere. Virksomhederne har nu erkendt, at de kan få løst deres kommunikationsopgaver på mange andre måder end ved at bruge de temmeligt dyre bureauer. Samtidig har vi på fotografuddannelsen benyttet enhver lejlighed til at fortælle fotograferne, at de havde kompetencen til at være kommunikationsrådgivere for firmaerne og at de bare skulle se at komme i gang, for der lå et stort og uopdyrket marked gemt dér.

Meget tyder på, at de har lyttet, for vi kan tydeligt se, at det er de direkte kontakter, der har skabt en øget omsætning for de danske fotografer – både de små og de lidt større virksomheder.
Et opslag i Statistikbanken (https://www.statistikbanken.dk/10096) viser, at der er lidt over 270.000 private virksomheder i Danmark, og selv om mange af dem er meget små og alle måske ikke er lige aktive, så viser det alligevel, at der er et stort mulighedsmarked i disse firmaer. Dertil kommer den offentlige sektor, der jo også er storaftager af fotografisk arbejde, så der kan siges at være nok at tage fat på.

Det gør fotograferne i stigende grad gennem netværksaktiviteter – både formelle og uformelle. Hver eneste større by har mindst en netværksgruppe, hvor ejere og medarbejdere fra forskellige brancher mødes for at se, i hvor høj grad de kan hjælpe hinanden. Her deltager fotograferne på en måde, der var ukendt for bare 10 år siden, og det har været med til at styrke deres muligheder og øge deres synlighed – og omsætning.

Der er derfor samlet set grund til at konkludere, at fotograferne har været opmærksomme på de nye tendenser og er begyndt at arbejde i større grad som kommunikationsrådgivere, der sparrer med virksomhederne og tilbyder en bred vifte af fotografiske løsninger – og det i en direkte kontakt med disse virksomheder. Det er også vores opfattelse, at de muligheder på ingen måde er udtømt, idet alle virksomheder har et behov for fotografier – om ikke andet så til deres hjemmesider – og de lader til i stigende grad at indse, at de billeder skal tages af folk, der er eksperter på deres felt ligesom virksomhederne er eksperter på deres.

Vi vurderer derfor, at der er et uudnyttet vækstpotentiale i både private virksomheder og offentlige institutioner.

2: Portrætfotografer

Danmark har ikke den samme stærke portrættradition som fx. Norge og til en vis grad Sverige. Især Norge har også en stærk organisatorisk tradition igennem Norges Fotografforbund, og deres årlige Landsmøte og årlige landskonkurrence har stor tilslutning og er med til at give fotograferne en stærk branchemæssig identitet.
Der er ikke helt den samme opbakning omkring den danske pendant, Dansk Fotografisk Forening, men foreningen gør et stort arbejde for at hæve niveauet blandt fotograferne gennem kvalificeringsprogrammer og studierejser og workshops. Medlemslisten er ikke offentlig kendt, men et kvalificeret gæt er, at gennemsnitsalderen blandt medlemmerne er over de 50 år, og kun langsomt kommer der unge medlemmer til.

Portrætvirksomhederne i Danmark er med få undtagelser alle sammen énmandsfirmaer, og fordelingen mellem mænd og kvinder er nogenlunde 50-50 – måske med en svag overvægt til kvinderne.

I de sidste 6-8 år er der kommet en anden type til, nemlig tidligere fotohandlere, der især med udgangspunkt i PhotoCare kæden har etableret et egentlig fotostudie i butikken. De har nemlig erkendt, at det vil være vanskeligt på længere sigt at overleve ved at sælge kameraer og print, så de supplerer med fotografering. Flere af dem har ansat uddannede fotografer og kører tilsyneladende ret godt.

Tidligere havde de etablerede fotografer et stort og sikkert marked i bryllups-fotograferingerne. Alle brudepar skulle til fotografen, hvor de fik taget 10-12 billeder, der blev leveret i en mappe – og alle pars mapper lignede stort set hinanden. En fotograf kunne godt have en 3-4 brudepar på en lørdag eftermiddag!
Det marked er nu mere eller mindre forsvundet og overtaget af fritidsfotografer, der for en lavere pris leverer billeder (ofte bare som digitale filer) til brudeparrene, og selv om der er en svagt stigende tendens til at hyre dygtige fotografer til at lave en reportage fra hele brylluppet, er det slet ikke slået igennem på en måde, der erstatter de tidligere opgaver. Fotograferne har heller ikke været i stand til at slå igennem med levering af højkvalitetsbøger til en høj pris, og heller ikke video har kunnet fylde hullet ud.

Der er et stort marked i at lave (måneds)billeder af børn, og newbornbilleder er meget populære og tilbydes af mange. Der er også en hel del konfirmations- og studenterbilleder, mens der er en udtalt mangel på produktion af almindelige portrætbilleder uden for julegavesæsonen. En del portrætfotografer prøver også på at komme ind på erhvervsmarkedet, men det er vanskeligt, da de ikke har den nødvendige fotografiske og kommunikative viden til det. De er derfor nødt til at forsøge på at udvide deres begrænsede marked, men det ser ud til at være vanskeligt. Da de heller ikke mener at have omsætning til at ansætte en elev, kommer der ikke ret mange nyuddannede fotografer ud til portrætmarkedet, men vi kan se, at der hvor det sker, bliver der skabt et marked omkring dem.

Vi vurderer, at portrætmarkedet i Danmark i høj grad er uudnyttet og rummer et stort vækstpotentiale, for folk vil gerne have gode billeder, men de får ikke i tilstrækkelig grad mulighed for at se billeder af høj kvalitet. I stedet nøjes de så med deres egne billeder og for børnenes vedkommende de billeder, som specialiserede skolefotografer tager hvert år.
Men de steder, hvor dygtige fotografer slår sig ned, bliver der skabt et marked, både lokalt i yderområderne og i de større byer. Der vil efter vores opfattelse være plads til adskillige portrætfotografer, men på grund af den lave status og manglen på elevpladser tiltrækker det kun i begrænset omfang de unge.

3: Institutionsfotografer

Sygehuse, museer og flyvevåbnet har gennem tiderne uddannet og beskæftiget rigtigt mange fotografer, men det tal er nu aftagende.

Indtil for 20-25 år siden havde de fleste sygehuset ansat kliniske fotografer, der udover at tage klinisk fotografi også havde som opgave at hælde kemi i røntgenfremkaldemaskinerne. Nu bruger man digital røntgen, og lægerne tager en del klinisk fotografi selv. Fotograferne er derfor blevet sjældnere på hospitalerne – men de findes. Kun er de nu i højere grad tilknyttet journalistiske kommunikationsafdelinger, hvor de leverer billeder til pressemeddelelser og instruktionspjecer og medarbejderfotos og udsmykning m.m., og hvor de i begrænset grad laver klassisk klinisk fotografi.

Inden for sygehusområdet er der tale om konstante nedskæringer, så kan næppe betragtes som et vækstområde. I bedste fald fastholder de det antal fotografer, der er der i øjeblikket.

Det samme kan siges om flyvevåbnet, der gennem tiderne har uddannet i dusinvis af fotografer. Men i takt med, at mængden af filmbaserede luftfotos, der skulle fremkaldes og kopieres, faldt, ja så faldt mængden af fotografer og elever også. Nu er der fotografer på flyvestationerne i Aalborg, Karup og Skrydstrup, og der er grund til at tro, at antallet vil falde en anelse over tid.

Egentlige fotografiske afdelinger findes kun på Statens Museum for Kunst, på Nationalmuseet og på Moesgaard museum i Aarhus. Derudover har Kulturhistorisk Museum i Randers også ansat en fotograf, men som helhed er det ikke et vækstområde. For eksempel har Moesgaard over tid skåret ned på elevtallet, og Det Kongelige Bibliotek og Rigshospitalet har lukket hele deres fotografafdelinger, mens Aarhus Universitetshospital løbende skærer ned på antallet af fotografer.
Det kan nævnes, at museerne (både dem med ansatte fotografer og dem uden) også benytter eksterne fotografer til de opgaver, de skal have løst, så de er også med til at holde professionelle fotografer beskæftiget.

4: Pressefotografer/fotojournalister

Vi erkender: det har været lidt overraskende, at pressefotograferne har vist sig at være hårdest ramte blandt fotograferne. Adskillige danske aviser har fyret alle fotograferne og tilbudt dem freelancekontrakter, og der bliver overhovedet ikke oprettet nye stillinger. De nyuddannede kan ikke få arbejde og må forsøge at slå igennem som selvstændige, men der er kun i begrænset omfang salg i deres kerneydelse: solidt researchede fotografiske historier med et omfattende journalistisk indhold.
De har ikke lært nok om det journalistiske fag til at blive ansat som skrivende medarbejdere – og det interesserer dem heller ikke. De vil nemlig fotografere, og de er dygtige reportagefotografer. Til gengæld kan de ikke meget andet, da deres fotografiske uddannelse er begrænset.

I det hele taget er uddannelsen truet: de har netop skåret antallet af studiepladser ned fra 16 til 12 om året (knap nok rentabelt for en uddannelsesinstitution), og de har skåret praktikken ned fra 18 til 12 måneder. Begge dele gør uddannelsen mindre attraktiv for de mulige praktikpladser (læs: dagbladene), og mange frygter, at den på trods af uddannelsens kvalitet og store internationale anerkendelse muligvis er i risiko for at lukke.

Det hjælper heller ikke på situationen, at især dagbladene i vid udstrækning bruger billeder, som læserne tilbyder dem uden beregning. De mener, at det styrker det lokale tilhørsforhold, men samtidig får de fyldt mange spaltemillimeter op med gratis billeder.

De allerede etablerede pressefotografer passer på deres kundeområde, og enkelte af dem får skabt sig et levebrød ved at udvide deres arbejdsfelt. De får lavet kontakter til virksomheder og laver årsrapporter og anderledes reklamekampagner. Det er et spændende nyt tilbud på det fotografiske marked!

Der er også stadigvæk et ret stort antal såkaldte freelancefotografer, spredt over hele landet, men da mange af de dagblade, de tidligere leverede billeder til, har lukket for køb af fotografier fra freelancere, er det blevet vanskeligere at overleve som fotograf. De afsøger derfor markedet for andre muligheder, og de satser på at komme ind på det marked, reklamefotograferne ellers sidder på: de private virksomheder. Men da deres fotografiske kunnen er begrænset, lykkes det kun i begrænset omfang. Det er derfor uafklaret, hvordan de overlever som selvstændige fotografer – og hvor længe.

Der forekommer endelig også en vis bog- og magasinproduktion, som involverer pressefotograferne, men det er ikke en overskudsforretning.

5: Inhousefotografering

Der findes et antal store virksomheder, der har set en fordel i at etablere en fotografafdeling i virksomheden. Derved er alle ophavsretlige problemstillinger afklaret, og de vurderer, at det samlet set er den billigste og sikreste løsning for dem.
I Danmark er det typisk store modefirmaer (Bestseller og DKCompany), der har valgt den løsning, men også mindre virksomheder ser fordele i at have deres egen fotograf. Det er firmaer som Jysk, F&H i Viborg, THansen, nemlig.com, CreativeCompany i Holstebro, lauritz.com, Bruun & Rasmussen, Søstrene Grene, Trendhim, Sinful.dk og enkelte andre.

Fotograferne dér leverer et stort antal billeder til virksomheden, og det er tvivlsomt, om det havde været muligt, hvis de i hvert enkelt tilfælde skulle ud og hyre en selvstændig fotograf til jobbet.

Det kan ikke afvises, at det marked kan vokse, så der vil komme flere virksomheder til, der ansætter egen fotograf, og det stiller krav til fotograferne om, at de kan levere billeder af mange slags.

6: Packshotfirmaer

Det er interessant, at der er dukket et stort marked op for firmaer, der har specialiseret sig i volumenfotografering af ikke mindst tøj, men også andre hovedsageligt mindre produkter. De tilbyder hurtig levering til lav pris, og det tyder på, at de kan lave en holdbar forretning ud af det. De konkurrerer kun med hinanden, for ingen af reklamefotograferne kan være med på deres priser, hvor man hører om beløb ned til 50 kr. for en optagelse.
De har kun i begrænset omfang ansat uddannede fotografer, men flere af dem tager elever – om end ofte kun på korte aftaler, fx af 2 års varighed, fordi de har indset, at de næppe kan fastholde en elev i 4 år, når de arbejder inden for begrænset et fotografisk område. De elever kan så få en fuldgod uddannelse ved at færdiggøre den i en virksomhed med større bredde.

Et af packshotfirmaerne har taget konsekvensen og ansætter fortrinsvis skolepiger, der står i lysmæssigt faste opstillinger og laver optagelser af især tekstilvarer. De vil ikke kunne tiltrække hverken elever eller uddannede fotografer – og de ville også være for længe om det, da de vil stræbe efter at lave en bedre kvalitet.

7: Kunstfotografer

Der findes ikke en egentlig kunstfotografuddannelse i Danmark, og markedet for den slags fotografi er stærkt begrænset. Et løst overslag vil gå ud på, at der er 8-10 fotografer, de kan leve af at lave kunstfotografi. Eller forsøger på det.

Der findes en del kursusudbydere, hvoraf Fatamorgana er den mest søgte og den mest velanskrevne. Derudover er der en del daghøjskoler og egentlige højskoler (Engelsholm, Vrå, Grundtvigs Højskole, Kunsthøjskolen i Holbæk, Egå Ungdomshøjskole) der i forløb af 3-5 måneders varighed tilbyder kurser i fotografi. Disse kurser er ofte ret kvalificerede, men kursisterne vil kun i stærkt begrænset omfang fortsætte med fotografiet bagefter.

Ind imellem bliver der optaget en studerende på Kunstakademiet, der ønsker at studere fotografi, men der er ikke en fastansat underviser (endsige en professor!) til at tage sig af den studerende, så det bliver lidt på egen hånd og kun under en håndfuld kan siges at have uddannet sig på den måde. Desværre mærker vi ikke meget til dem i det kunstneriske eller fotografiske rum bagefter.

Problemet har blandt andet været en mangel på fotografiske gallerier og på inkarnerede samlere af fotografi. Der er stadigvæk ganske få seriøse samlere, men antallet af fotografiske gallerier er stigende. Der er dog tale om et svagt marked, hvad der blandt andet ses af de priser, fotografier har opnået ved auktioner hos Bruun & Rasmussen (i sig selv er de auktioner dog en radikal nyskabelse!). De priser afspejler at svagt marked, der endnu ikke helt tror på mulighederne i at investere i fotografi – heller ikke selv om man tydeligvis gør det i alle landene omkring os. Det må dog betragtes som et muligt vækstområde.

8: Skole- og boligfotografering

Tidligere var det i udtalt grad de lokale portrætfotografer, der fotograferede på skoler og i børnehaver, men det indtægtsområde er nu næsten totalt overtaget af specialiserede firmaer, der især i perioden fra august til november fotograferer på stort set alle skoler i hele landet. De har udviklet særlige programmer til det og tilbyder en rimelig kvalitet til en pris, der er langt lavere end den, en portrætfotograf kan tilbyde. De ansætter hovedsageligt uuddannede fotografer, der arbejder på sæsonbasis, men enkelte firmaer fastholder ansættelsen i alle årets 12 måneder og forsøger sig med et tilbud om billeder af en højere kvalitetet. Det ser ud til at lykkes for dem, så der er et pænt stort marked dér – men kun i begrænset omfang et marked for de uddannede fotografer.

Det samme gælder for boligfotograferingen. Det blev tidligere varetaget af ejendoms-mæglerne selv, men det er nu stort set overtaget af specialiserede firmaer, der har formået at hæve kvaliteten uden at hæve prisen nævneværdigt. Det har udviklet sig til en meget stor branche, og området beskæftiger antageligt over 100 fotografer – mange dog på deltid.
De ansætter hovedsageligt (men ikke udelukkende) uuddannede fotografer, der får en kort oplæring, hvorefter de får lov til at fotografere adskillige huse og lejligheder om dagen, og det kan de godt tjene en pæn månedsløn på.
Der er tilknyttet en del uddannede fotografer – bl.a. på regionslederposterne – og på det seneste er de begyndt at tage elever, da der er oprettet en individuel tilrettelagt uddannelse som boligfotograf.

9: Alle de andre…

En søgning i cvr-registreret på fotograf afslører, at der i Danmark findes 2754 virksomheder med fotograf i navnet. Det er tydeligt, at så mange seriøst aktive findes ikke, og en stor (men ikke nærmere præciseret) del af dem er såkaldte weekend warriors, der tjener deres penge et andet sted og har fotograferingen som en sidebeskæftigelse. De kan så lave et regnskab og lave underskud og få momsen refunderet osv.

De fotografer har især gjort indhug i det private marked, hvor de blandt andet i det store og hele har erobret bryllupsfotograferingerne fra portrætfotograferne. En enkelt portrætfotograf kan fortælle, at de har mistet over en halv million i indtjening på de manglende bryllupper. Det er svært at finde en erstatning for det.
Deres priser ligger stort set altid lavere end de professionelles, og da kunderne er meget prisbevidste, vælger de ofte den billigste løsning efter en søgning på internettet – uden at tænke på det kvalitetsmæssige. Det er svært at vurdere, hvor stor en omsætning, der gemmer sig i den gruppe, men det er adskillige millioner, der ellers ville blive i den branche, som weekendkrigerne ikke føler sig som en del af. De er ikke med i faglige sammenslutninger, og de har ikke noget netværk. De bidrager med andre ord ikke med noget positivt: de er kun med til at forstyrre billedet af hvad en fotograf er.

Foto: Viktor Jelinek
Foto: Camille Kragh

Konklusion

Den korte konklusion er, at der er rigtigt gode muligheder for de fotografer, der både er dygtige fagpersoner og kan gå i dialog med virksomhed og institutioner og være med til at løse deres kommunikationsproblemer. Man kan sige, at de skal kunne fungere som et kommunikationsbureau mere end som et reklamebureau.

Der må også skønnes at være store vækstmuligheder inden for portrætområdet. Det vil være godt, om der kom en større tilgang af yngre fotografer til området, der kunne være med til at gøre mere opmærksom på nødvendigheden af at få kvalitetsbilleder i stedet for de billeder, folk selv tager eller får taget af fotografer, der har det som et sideerhverv.

Det journalistiske fotografi er hårdt presset, og det svært at se, hvordan det skal løfte sig og blive et lukrativt område igen. Alt tyder på, at der fremover vil blive behov for færre fotografer inden for magasin- og dagbladsområdet, da de her i højere grad vil benytte sig af journalisternes billeder og af billigere billedbureauer og gratis leverancer af billeder fra læserne. Samtidig skal den enkelte fotograf levere flere billeder pr. arbejdstime, og kun de store landsdækkende aviser og større magasiner vil sætte plads af til mere omfattende reportager fra ind- og udland.

Selv om markedet er svagt i øjeblikket, er der også grund til at tro på en vækstmulighed inden for kunstfotografiet. Danmark halter efter stort set alle lande, men der er nu en svag stigning i antallet af gallerier, og noget tyder på, at der også vil være kunder, der er villige til at betale for at få originale fotografier på deres vægge.

I alle tilfælde ser det ud til, at forudsætningen for vækst ligger i en stor og bred faglighed, både inden for det fotografiske håndværk og inden for det kommunikative område.

Foto: Sandra Segovia
Foto: Marie Amme
Foto: Nicolas Cho Meier
Foto: Evelyn Willmann

Fremtidens fotograf

Vi kan derfor begynde at lave et bud på, hvad fremtidens fotograf skal kunne og dermed også på et bud på, hvordan uddannelsen skal/kan bygges op. Da faget jo er et servicefag, kan vi overordnet sige, at den uddannede fotograf skal have fokus på at skabe værdi for sine kunder.

Som en trædesten på vejen vil det være nødvendigt at indtænke den studerendes personlige udvikling – men det må ikke være det, der er i fokus. Det kan det være på de rene kunstuddannelser, på kunstakademierne, hvor det i sidste instans er det personlige, der tæller og hvor evnen til at udtrykke sig selv og sin egen kompleksitet er slutmålet.

Men på en faglig uddannelse skal fotografen lære at stille sin kreativitet og sin personlighed til rådighed for en kunde for at løse kundens problem – og ikke sit eget.

 

A. Fotografen, fagmanden, håndværkeren

Traditionsmæssigt har der i fotograffaget været et element af mystik og indviklet omgang med kemi og store apparater, og den mystik er nu forsvundet. Det er ikke længere muligt at postulere opretholdelsen af et teknisk monopol på det at fremstille brugbare fotografier, og det har fået adskillige teoretikere til at varsle fotografiets og/eller branchens død.

Det er nu muligt at konkludere, at den frygt har vist sig at være helt og aldeles ubegrundet.

Forbruget af fotografiet er eksploderet nærmest eksponentielt siden det endelige skift fra analog til digital teknik, og selv om en stor del af den stigning er sket på grund af smartphonefotografering og på grund af, at en del firmaer har ladet ansatte tage billeder til hjemmeside og PR, så er der en meget stor del tilbage til de professionelle fotografer.

Den største stigning er givetvis sket inden for online salg af varer, det være sig tøj eller elektronik eller dagligvarer osv., hvor der har vist sig et stort behov for gode gengivelser af produkterne – og det har de ansatte ikke kunnet levere. Da disse produkter netop skal være genkendelige på websiderne, kræves der stor præcision i materiale- og farvegengivelse, og det har vist sig at kræve en uddannet fotograf.

Det vil sige, at en uddannet fotograf skal beherske hele det traditionelle fotografiske fagområde og være i stand til at levere fotografier i de rigtige formater og opløsninger af stort set alt: produktbilleder af alle slags blanke, spejlende og strukturelle emner i alle størrelser, personbilleder af alle slags, arkitektur- og interiørbilleder, reportagebilleder – og videoproduktioner.

Fotografen skal derfor ikke mindst beherske lyslægning, uanset om det er ved hjælp af dagslys eller ved hjælp af fastlys eller flashlys eller stearinlys. Han/hun skal derudover beherske billedredigering, så billederne altid leveres i en optimeret og perfekt udgave, ligesom han/hun skal have kendskab til opstart og drift af egen virksomhed og forstå værdien af markedsføring og netværk.

 

B. Fotografen, den kompetente kommunikator

Den overordnede betragtning er, at det at være fotograf ikke er et mål: det er et middel. På samme måde er al fotografens faglige kunnen en nødvendig færdighed at besidde for at kunne løse et bredt udvalg af problemer for kunderne.

Det vil altsammen være problemer af kommunikativ art, uanset om der skal gøres rede for formen og farven og materialevalget i et stol eller i et stykke tøj, eller om der skal laves kampagnebilleder til brug i hele verden for B&O eller H&M eller om der skal laves et smukt portræt af en ældre mand til børnebørnene. Fotografens opgave vil altid være at løse problemer for kunderne, og de problemer vil altid være af kommunikativ art.

Det er derfor nødvendigt, at fremtidens fotografer besidder stor og præcis forståelse af hvad kommunikation er og kan være. De skal være i stand til at analysere og forstå en kundes problem (uanset om det er en privatkunde eller en multinational virksomhed), og de skal være i stand til at komme med originale højkvalitetsløsninger på problemet.

Det kræver indsigt i virksomhedsopbygning og -kultur, og det kræver kendskab til en bred palette af muligheder i det fotografiske område. Det kræver også kendskab til egne begrænsninger, så de ved, hvornår man skal bruge andres faglighed for at løse problemet optimalt. Det vigtige er, at kunden får løst sit problem til tiden og at fotografen er den centrale person, der garanterer for løsningen.

Det kræver også et kendskab til grundlæggende kommunikativ teori og en indsigt i brug af medier og i markedsforholdene som de gælder for de involverede firmaer. Derudover kræver det evnen (og modet) til at kunne gå i dialog med marketingafdelinger, og fotografen må derudover besidde en visuel originalitet, der udmønter sig i løsningsforslag, der virker.

 

C. Fotografen, den dannede

Den fotografiske kultur er opbygget i løbet af de sidste 200 år – men brugen af billeder har en historie, der er lige så lang som vores civilisation. Hver eneste fotograf i dag står på skuldrene af tusindvis af udøvere gennem historien, og kendskab til den historie – og især til den fotografiske historie – må betragtes som en nødvendighed for en fotograf.

Vi kan kalde det Fotografisk Dannelse. Hvor færdigheder og faglig kunnen kan siges at være vertikale (og ofte smalle), vil dannelse være horisontal og give den dannede en bred forståelse af kulturelle og politiske og historiske sammenhænge. Man kan også sige, at det definerer den enkeltes plads i historien, og med det kendskab kan en fotograf træde ind i en fotografisk og kunstnerisk kultur, som han/hun skal leve i.

Det er derfor nødvendigt, at fremtidens fotograf har et stort kendskab til de fotografer, der er gået forud, samtidig med at et kendskab til fotografiets historie vil give ham/hende et kulturelt fundament og en sikker fotografisk identitet. Dertil kommer et generelt og nødvendigt kendskab til kunst- og billedhistorien og en forståelse af, at enhver fotograf indskriver sig i dette billedskabende univers og er en del af en fortsat udvikling.

Således beskrevet af Gunner Byskov, juli 2019

X
X