Få din del af ophavsretsmidler

dff har arbejdet for dig, nu skal du selv gøre en lille indsats . . . .

Indberet dine oplysninger og få andel i VISDA – tidligere Copydan – midler, som fremover udbetales direkte til dig.

Der er åbnet for det nye system til online indberetning af dine billeder, som skal bruges til fordeling af de individuelle ophavsretsmidler.

HUSK – gør det i dag – vent ikke til i morgen ! !

dff har arbejdet for dig, nu skal du selv gøre en lille indsats . . . .

Giv ikke op på forhånd, indberet dine oplysninger og få andel i VISDA – tidligere Copydan – midler, som fremover udbetales direkte til dig.

Der er åbnet for det nye system til online indberetning af dine billeder, som skal bruges til fordeling af de individuelle ophavsretsmidler.

Den 31. marts 2019 er sidste frist i år.

Det handler ikke om at være selvstændig, ansat, freelancer eller kommerciel fotograf – men om den værdi dine billeder udgør som grundlag i aftaler, der er indgået for dig som dff medlem, med en lang række danske undervisningsinstitutioner igennem dff’s arbejde i VISDA.

Giv ikke op – se det som en investering i værdien af din ophavsret

dff har de seneste år arbejdet for at få ”fortiden” til at tælle med. I år er det første gang vi skal bruge det nyudviklede system, så det er mega vigtigt at du får registreret så meget og så grundigt som muligt.
Måske skal du skal du bruge lidt mere tid i år på også at give oplysninger om ”fortiden” – før 2018.
Fremover skal du kun indberette for det foregående år.

Alle oplysninger vil indgå i fremtidige beregninger af rettighedsmidler.

De oplysninger du registrerer i indberetningen, danner grundlag for din evt. andel af puljen med midler, som stammer fra de aftalelicenser, dff har indgået via VISDA på rettighedshavernes vegne med en lang række undervisningsinstitutioner landet over.

Ansøgningsperioden løber til 31. marts.

Det er vigtigt at udfylder så fyldestgørende, præcist og reelt som muligt, så VISDA bedst muligt kan beregne eventuelt vederlag.

Udbetaling

Udløser dine oplysninger vederlag, vil dette blive udbetalt som del af den årlige udbetaling direkte fra VISDA, der finder sted i juni måned.

Har du spørgsmål til skemaet så send en mail til dff på dff@dff-photo.dk

X
X