Kulturelle Midler

Hvad kan de Kulturelle Midler bruges til?

Der er stor forskeld på hvordan de kulturelle midler anvendes blandt VISDA´s org.

Her er nogle få eksempler på hvordan midlerne gør det muligt at billedkunstnere, tegnere, fotografer osv.
kan tilegne sig ny viden på kurser, konferencer, studieture, udgive bøger, udstille deres værker etc.

Fotograferne stiller skarpt på fremtiden

Tegnerne tog til Mexico

Tal til Øjet – Konference

Poetiske billeder i Salonen

Virtuel Studietur

Tegnerne på tur

Her på VISDA hjemmeside kan du finde flere eksempler på, hvad pengene er blevet brugt til de seneste år.

 

 

Kulturelle Midler

VISDA udbetaler langt de fleste midler direkte til individuelle rettighedshavere. En mindre del, det der kaldes VISDA’s kulturelle midler, går til sociale, kulturelle og udannelsesmæssige formål for billedskaberne. Midlerne udbetales via organisationerne bag VISDA. Du skal derfor søge om kulturelle midler gennem din fagforening, hvis du ønsker økonomisk støtte til et projekt.

For de penge, som udbetales for billedbrug i undervisning, trækker vi et bidrag på 10% til VISDA’s kulturelle midler. Disse suppleres af penge, som ikke har kunnet udbetales individuelt på grund af manglende kreditering eller indberetning fra brugere, eller hvor det ikke har været umuligt at knytte til nogen bestemt rettighedshaver på anden måde.

Der er klare regler for, hvordan de kulturelle midler må anvendes. Reglerne bestemmer udtømmende, hvilke formål der må støttes, og at der blandt andet ikke må diskrimineres mellem ansøgere i forhold til foreningstilknytning, alder og køn mv.

Siden opdateres løbende – senest juli 2023

Anvendelse af kulturelle midler for via dff de seneste 3 år

2020

2021

2022

X
X