Viborgdagene -16

Skrevet af

efteruddannelse på fagskolen – 3 X ny læring & inspiration 

 

 

Efteruddannelseskursus på Medieskolerne Viborg

- også kaldet “Viborgdagene” er en god mulighed for professionelle fotografer for at blive opdateret, få ny viden og inspiration samtidig med at der er rigtigt gode muligheder for at dyrke det faglge netværk.

Mange fotografer går efterhånden alene i hverdagen og selvom det er muligt at tilegne sig ny viden via de elektroniske muligheder er det absolut godt og deltage faglige kurser som f.eks. Viborgdagene.

Viborgdagene -16 er i år sammenlagt 7 dage, hvor vi starter søndag den 3. april og slutter først Viborgdagene -16 mandag den 25. april idet Ragne bruger et par dage med undervisning og efter du har været hjemme og arbejde med stoffet mødes man til evaluering og ny indlæring.

Foto: Kirstine Agerbo

Tirsdag og onsdag kan du deltage i video kursus hvor der vil være fokus på “DSLR kamera teknik” altså, hvordan kan du udnytte dit nuværende udstyr på nye og spændende måder og måske kunne tilbyde dine kunder nye produkter som er opp i tiden, backstagevideo.

Torsdag og fredag fokuseres der på Adobe Photoshop mv. Det er ikke på grundlæggende niveau, tværtimod stiler vi i mod det unikke samtidig med du bliver undervist i workflow og effektiv billedredigering.

Pris, tilmelding og overnatning

 

Pris

Er du berettiget til VEU-godtgørelse, se regler nederst på siden, er prisen kr. 160,- pr. dag inkl. frokost

Når du har fået bekræftet din plads på kurset fra Medieskolerne, sender dff faktura til dig ifa. med Medieskolerne.

Er du IKKE berettiget til VEU-godtgørelse er prisen kr. 910,- pr. dag inkl. frokost

Kursus 1: kr. 480,- i egenbetaling hvis du er VEU berretiget

Kursus 1: kr. 2.730,- hvis du ikke er VEU berretiget

Kursus 2: kr. 320,- i egenbetaling hvis du er VEU berretiget

Kursus 2: kr. 1.820,- hvis du ikke er VEU berretiget

Kursus 3: kr. 320,- i egenbetaling hvis du er VEU berretiget

Kursus 3: kr. 1.820,- hvis du ikke er VEU berretiget

VEU-godtgørelse og befordringstilskud ansøges ved kursus start på Medieskolerne

Tilmelding

Du skal sende tilmeldingsblanketten på mail eller post til Rikke Hald Sørensen, rhs@medieskolerne.dk Medieskolerne, Skaldehøjvej 2, 8800 Viborg.

Tilmeldingsblanketten finder her i WORD  og her som PDF

Tilmelding skal være SENEST den 29. marts 2016

Indkvartering

Der er eventuelt mulighed for at blive indkvarteret på vandrehjemmet som ligger i umiddelbar nærhed af Medieskolerne, kontakt Rikke Hald Sørensen Tlf. 86 67 50 55, rhs@medieskolerne.dk  for yderligere information, tilmelding og priser.

For at være berettiget til indkvartering tilskud skal afstanden mellem bopælsadresse og Medieskolerne være mere end 60 km. Der gives et tilskud på max. kr. 500,- pr. dag til kost og logi.

Foto: Bent Nygaard

Kursus 1 – Visiuel fotografering / Lys med Ragne

Søndag & mandag den 3. + 4. april
samt mandag den 25. apri

Underviser Ragne Sigmond

Hvordan vælger man det rigtige lys til modeller i alle aldre, når man skal tage hensyn til forskellige ansigtsfaconer og figur og evne til at posere?

Hvorfor passer samtlige formgivende lysretninger til nogle mennesker, hvor andre kun passer nogle få?

Hvor skal effektlyset stå, hvor skal det ikke stå – og hvorfor?

På dette kursus vil vi snakke om ansigtsfaconer, mimik, aldre og poseringer. Alt i forening med de altafgørende valg man laver ifht lysretning, belysningskontrast, det billedeffektive udfald af toneseparation og valg af lyskarakter.

 

Kursus 2 -Video kursus

Tirsdag & onsdag den 5. + 6. april

Underviser Bertel Stokholm

Videokurset vil fokusere på programdesign fra start til slut. Planlægning af optagelser. Hvilke forholdsregler skal tages. Research af mulige praktiske problemstillinger ved optagelse. Hvordan fokuserer vi på udstyrs muligheder og styrker, og undgår de begrænsninger der er.

 • Hvad er den aktuelle tendens?
 • Er der gang i markedet?
 • Hvad skal man vælge?
 • Hvad er nu det mest effektive workflow?
 • Hvordan planlægger jeg min produktion?
 • Hvilke programmer skal jeg vælge?
 • Udstyr?
 • Hvordan holder jeg styr på mine filer?
 • Osv. osv.

Vi vil tage udgangspunkt i programtypen backstagevideo. Der vil til redigeringsdelen være optaget råmateriale som vi kan lære af.

 

Kursus 3 – Billedbehandling, korrektion af digitale billeder

Torsdag & fredag den 7. + 8. april

Underviser Daniel Weinreich

Det er lykkedes os at få lavet en aftale med Daniel Weinreich om at komme i to dage og præsentere professionelt workflow og en professionel og effektiv tilgang til billedredigering.
Det vil også handle om de nyeste tiltag i Camera RAW  og Photoshop, så der er al mulig grund til at deltage!

 

Tid & Sted

Kurset afholdes på Medieskolerne, Skaldehøjvej 2, 8800 Viborg.

Søndag kl. 10:00 – 17:00

Hverdage kl. 08:30 – 16:00


Foto: Søren Kjeldgaard

Betingelser

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du opfylde nogle generelle betingelser.

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud skal du:

 • være i arbejde som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er din status på ansøgningstidspunktet, der er afgørende for, om vi betragter dig som værende i arbejde.
 • ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Med mindre du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.
 • have nær tilknytning til Danmark. Det betyder, at du skal være ansat hos en arbejdsgiver, der er underlagt dansk lovgivning. Som selvstændig erhvervsdrivende, skal din virksomhed være underlagt dansk lovgivning.
 • have forladt folkeskolen og opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger VEU-godtgørelse og befordringstilskud til.

Uddannelsesbaggrund

Du kan ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du har en uddannelse, der i niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller lignende.

Det vil sige, du må ikke have en uddannelse, som kræver, at du har en gymnasial uddannelse for at kunne komme ind.

Har du en højere uddannelse, kan du kun få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du ikke har brugt uddannelsen de sidste fem år.

Erhvervsuddannelse

For at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud må du højst have en uddannelse, der er på niveau med en erhvervsuddannelse. Det vil sige en uddannelse, som ikke en har gymnasial uddannelse som adgangskrav, og som ikke varer mere end cirka fire år.

Er din uddannelsesbaggrund en af følgende, har du mulighed for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud:

 • ingen uddannelse efter afsluttet eller afbrudt skolegang – du er ufaglært
 • en erhvervsuddannelse – du er faglært (for eksempel tømrer eller slagter)
 • en erhvervsfaglig grunduddannelse
 • en grundlæggende social- og sundhedsuddannelse
 • en grundlæggende uddannelse efter lov om landbrugsuddannelser
 • en kommunal uddannelse på niveau med erhvervsuddannelse
 • en etatsuddannelse på niveau med erhvervsuddannelse
 • andre uddannelser på niveau med og med tilsvarende adgangskrav som en erhvervsuddannelse
  dele af de ovennævnte uddannelser

Højere uddannelse

Som udgangspunkt kan du ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud, hvis du har en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse.

Ikke brugt uddannelsen i mindst fem år

Har du ikke brugt din højere uddannelse de sidste fem år eller mere, kan du muligvis få VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Det afhænger af en konkret vurdering. Er du for eksempel uddannet folkeskolelærer, men har arbejdet som kassemedarbejder i det lokale supermarked de sidste syv år, kan du få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Du bruger uddannelsen i praksis

Bruger du ikke din højere uddannelse formelt set i det daglige, men er det oplagt, at du har fået dit nuværende job på baggrund af uddannelsen, kan du ikke få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Er du for eksempel uddannet erhvervsøkonom for 10 år siden og arbejder som butikschef i det lokale supermarked, kan du ikke siges at have forladt dit uddannelsesniveau og nu arbejde på erhvervsuddannelsesniveau. Du vil derfor ikke have ret til at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Aldrig brugt uddannelsen

Har du en videregående uddannelse, som du aldrig har brugt, er du også omfattet af femårsreglen. Er du for eksempel sygeplejerske, og har du efter endt uddannelse valgt at arbejde som rengøringsassistent, skal der gå mindst fem år fra afslutningen af sygeplejeuddannelsen, før du har mulighed for at få VEU-godtgørelse og befordringstilskud.

Tvivl om uddannelsens niveau

Er du i tvivl, om din uddannelse er på niveau med en erhvervsuddannelse eller er en højere uddannelse, kan du finde oplysninger om de enkelte uddannelser på ug.dk.

Comments are closed.