RÅDIGHEDSBELØB – BILLEDKUNST

Skrevet af

Tilmeldinger til biblioteksafgift for bøger eller rådighedsbeløb for musik og billedkunst for 2013.

På finansloven opføres årligt et rådighedsbeløb til fordeling efter ansøgning til billedkunstnere, der er repræsenteret i bibliotekerne med originalkunst eller diasserier, grafik, fotografier og plakater, som er udgivet i Danmark, dvs. bragt i handelen eller “på anden måde spredt blandt almenheden”.

Rådighedsbeløb for billedkunst blev indført i 1986.

 

HVEM KAN FÅ ANDEL I RÅDIGHEDSBELØBET?

Kun værker, som indgår i bibliotekernes udlånssamlinger, giver ret til andel i rådighedsbeløbet, ikke udsmykninger på bibliotekerne eller værker, der er indkøbt til ophængning i kommunes lokaler. Kun kunstdias kan medregnes, ikke diasserier med f.eks. natur-, historie-, eller geografimotiver til undervisnings- eller informationsbrug. Videogrammer giver ikke adgang til andel i rådighedsbeløbet, uanset indholdet. Værker anskaffet af centre for undervisningsmidler er ikke omfattet af beløbet.

 

UDBETALING

Et eventuelt tilskud gives under forudsætning af, at den fornødne bevilling opnås, og at ansøgningen i øvrigt opfylder kriterierne for at modtage tilskud.

Rådighedsbeløb for billedkunst udbetales ultimo juni.

 

ANSØGNINGSSKEMA OG VEJLEDNING

Herunder har du adgang til ansøgningsskemaet til brug for ansøgning om andel i Rådighedsbeløb for billedkunst.

Skemaet skal udfyldes, underskrives og indsendes således, at det er styrelsen i hænde senest den 1. december kl. 16.00, hvis du ønsker at komme i betragning til det følgende års fordeling.

Ansøgningsskema – KLIK HER

Yderligere info og ansøgning – KLIK HER

 

 

(BNL 30/10/2012)

Comments are closed.