PERSONDATAFORORDNINGEN for FOTOGRAFER

Skrevet af

Q-møder i Aarhus & København – gratis for medlemmer

2 X dff Q-møde om persondataforordningen for professionelle fotografer
- hvad, hvor & hvordan ?
dff har afventet, mens mange har sendt breve, mails, opdateret hjemmesider og været til foredrag og evt. på kursus i persondataforordningen.
Nu er det tiden, selvom de sidste vejledninger ikke er 100% klar endnu fra Datatilsynet.
Hvordan skal vi forholde os ? – Datatilsynet har stadig ikke sendt de sidste vejledninger, men vi afholder i samarbejde med GRAKOM et par Q-møder om:
* hvordan du som fotograf bør forholde dig
* hvad du skal have styr på
* og giver vejledning i hvordan du overholder lovgivningen.
Der er, og har i gennem lang til været, meget stor forvirring omkring billeder,
* hvad du må
* hvad du ikke må
* hvad du skal have samtykke til
* om kunderne kan forlange billedfiler udleveret eller slettet
Grakom har udarbejdet en lang række video vejledninger, og specielt én til fotografer SE:
På møderne kommer der 2 jurister fra Grakom som vil gennemgå:
* hvilke beskrivelser og dokumenter som du bør udfærdige
* hvad du bør aftale med kunder og
* hvordan du bør sikre dig når / hvis du arbejder med * * skolefoto, portrætfoto og/eller reklamefoto.
Datatilsynet sondrer mellem situationsfotos og portrætfotos.
VEST for storebælt – Århus
Torsdag den 14. juni
kl. 18:00 – 21:30 (ankomst & lidt til ganen fra 18 > 19)
adresse:
Highway Studio
Damvej 114
8471 Sabro
ØST for storebælt – København
Torsdag den 21. juni
kl. 18:00 – 21:30 (ankomst & lidt til ganen fra 18 > 19)
adresse:
Hother / Schiller huset
Nannasgade 28
2200 Kbh N
Det er GRATIS for dff medlemmer, men der er no-show-fee på kr. 250 hvis man er tilmeldt og ikke kommer.
Er du ikke medlem er prisen 500,- kr. pr. person som deltager i mødet.
TILMELDINGBNL@DFF-PHOTO.DK
senest 3 dage før det Q-møde man gerne vil deltage i.
Skriv hvem der kommer og dato / hvor man deltager.

Comments are closed.