Ulovlig brug af andres produkter i markedsføringsmateriale

Kilde: bechbruun.com

Højesteret har den 18. december 2018 afsagt en principiel dom om brug af ophavsretligt beskyttede produkter som rekvisitter i egen markedsføring. Brugen af skåle og tallerkener i billedekompositioner på emballage til madvarer og i tilbudsaviser var i et vist omfang i strid med ophavsretsloven og markedsføringsloven.

Coop havde brugt skåle og tallerkener i billedekompositioner på vareemballage og i tilbudsaviser, hvor de forskellige fødevarer var afbilledet i skåle og på tallerkener fra designeren Kasper Würtz. Der var ingen aftale mellem parterne om afbildningen af servicet.

Højesteret slog indledningsvist fast, at servicet nød beskyttelse som brugskunst efter ophavsretsloven.

Højesteret udtalte, at der gælder en ulovbestemt bagatelgrænse (de minimis-princip) for brug af ophavsretligt beskyttede genstande i bl.a. billedekompositioner. Selv i en kommerciel og marførings-mæssig sammenhæng kan brugen af et ophavsretligt beskyttet værk være så underordnet, at det ikke krænker ophavsretten. Bagatelgrænsen skal imidlertid fortolkes restriktivt, og markedsføringen må ikke påvirke den normale udnyttelse af genstanden på en skadelig måde eller på urimelig måde gøre indgreb i ophavsmandens interesser.

På den baggrund kom Højesteret frem til, at størstedelen af afbildningerne af servicet i tilbudsaviser og på emballage krænkede ophavsmandens rettigheder. Højesteret udtalte, at servicet fremtrådte så tydeligt og udgjorde et væsentligt element i markedsføringen, at brugen af servicet ikke var af under-ordnet betydning.

Andre afbildninger af servicet var derimod omfattet af bagatelgrænsen. Disse afbildninger af servicet var af så underordnet betydning, at de ikke krænkede ophavsretten.

Højesteret kom også frem til, at brugen af servicet også var i strid med god markedsføringsskik efter markedsføringsloven, fordi det skabte en risiko for udvanding af ophavsmandens brand.

Coop blev herefter dømt til at betale 200.000 kr. som et rimeligt vederlag for den uretmæssige brug af servicet. Sø- og Handelsretten var i første omgang nået til samme resultat. Læs Sø- og Handelsrettens dom her.

Kilde: Bechbruun.com

X
X