Nye droneregler pr. 1/1-2021

Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen har udstedt en ny dronebekendtgørelse, som supplerer de nye EU-regler for anvendelse af droner, som fremgår i forordning (EU) 2019/947. Dronebekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Den 31. december 2020 træder et nyt europæisk regelsæt for anvendelsen af droner i kraft.

Hidtil har der været sondret mellem droneflyvning uden for bymæssigt område og droneflyvning i bymæssigt område, men denne sondring ophæves med de nye regler. I stedet inddeles droneflyvning i tre kategorier alt efter, hvor risikofyldt en flyvning er og hvilke afværgeforanstaltninger, der er iværksat for flyvningen.

Følg linket herunder til styrelsens hjemmeside, hvorfra du finder link til den nye bekendtgørelse.

Læs mere om de nye EU-regler på droneregler.dk

X
X