K A M P A G N E

Skrevet af

for følgeretten i hele verden 

Billedkunstneres rettighedsorganisationer i hele verden lancerer ny kampagne for følgeretten

Følgeretten er den ordning, som sikrer, at billedkunstnerne får vederlag, når deres originale værker bliver videresolgt. Derigennem får kunstnerne del i de penge, der tjenes på videresalget af deres værker, og får dermed et økonomisk grundlag for at skabe ny kunst og kultur. Følgeretsordningen gælder i hele EU og i en lang række andre lande. I Danmark administreres ordningen af Copydan BilledKunst.

Der er dog lande, som endnu ikke har indført ordningen. Det gælder blandt andet meget rige lande som Schweiz og USA. I kunstnernes rettighedsorganisationer i hele verden mener vi, at der skal gælde ens spilleregler for alle. Det er i alle landes interesse at sørge for, at det er økonomisk muligt for en kunstner at kunne leve af sin kunst og at kunne sikre sine efterkommere ved arv.

Derfor har rettighedsorganisationerne i fællesskab lanceret en verdensomspændende kampagne, som skal sætte fokus på den uens behandling af kunstnerrettigheder i følgeretten og medvirke til, at følgeretten kommer til at gælde for alle kunstnere. Kampagnen ledes af rettighedsorganisationen ADAGP i Frankrig.

Vi håber, at du vil støtte op om dette vigtige arbejde.

På hjemmesiden www.resale-right.org kan du læse mere og give din støtte til kampagnen.

Comments are closed.