Billedkonkurrence 2016

 

>> Deltag / Indsend billeder <<  (2. nomineringsrunde)

>> Deltagerlabel til printede billeder <<  (finalerunde)

>> Invitation & Regler <<  (PDF til print)

>> Huskeliste med VIGTIGE datoer << (PDF til print)

>> Årets fotograf i TV2 Nyhederne << (se indslaget)

 

dff/Dansk Fotografisk Forening Billedkonkurrence 2016

(Billedudvalget 16.03.2016, opdateret 29.09.2016, opdateret 03.01.2017)

Vi har hermed fornøjelsen at invitere medlemmer af dff/Dansk Fotografisk Forening til at deltage i dff’s Billedkonkurrence 2016.
Konkurrencen igen i år over to omgange  – i to nomineringsrunder  -  og afsluttes med finale.
Vi har samtidig præciseret deltagelsesreglerne, så det er nemt, hurtigt og problemfrit at deltage.
Men læs venligst grundigt, så vi undgår unødige afvisninger af indsendelser.

2 nomineringsrunder og finalerunde:
Billeder indsendes digitalt  -  og kun digitalt  -  til nomineringsrunderne.
Billederne bedømmes i hver runde af 3-5 dommere.
Dommerne nominerer de bedste billeder til deltagelse i finalen.
Til finalen indsendes de nominerede billeder printet og opklæbet.

1. runde:
Indsendelse kan begyndes den 1. maj 2016 og løber frem til indsendelsesfristen udløber den 31. august 2016 kl. 24.00.
Du kan løbende indsende dine digitale filer i de enkelte kategorier.
Når billederne er bedømt får alle indsendere direkte besked om nominering til deltagelse i finalen med printede billeder.
Besked udsendes på mail i uge 38,  2016.

2. runde:
Indsendelse kan begyndes fra den 1. oktober 2016 og løber frem til indsendelsesfristen udløber søndag den 29. januar 2017 kl. 24.00.
Du kan løbende indsende dine digitale filer i de enkelte kategorier.
Når billederne er bedømt får alle indsendere direkte besked om nominering til deltagelse i finalen med printede billeder.
Besked udsendes på mail i uge 6, 2017.

Finalerunde:
Indsendelsesfristen for de nominerede printede billeder er mandag den 13. marts 2017 kl. 12.00.


Leveringsadresse:

dff/Dansk Fotografisk Forening
Bent Nygaard Larsen
Bodøparken 35
5400 Bogense
Finalen bedømmes lørdag den 18. marts 2017 på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg.

 

7 konkurrencekategorier udskrives i hver nomineringsrunde:

 

1. runde:

1_1 :  Portræt

2_1 :  Reportage

3_1 :  Natur

4_1 :  Bryllup

5_1 :  Reklame

6_1 :  Mode

7_1 :  Tema: Light  ( lys )

Tema kategorien bliver sponsoreret af Fujifilm Nordic (kamera)

Præmie er  årets hotteste Fuji kamera , værdi i mellem 10.000 og 15.000 kr.

Temasponsoren har bestemt temaet og udpeger en kategorivinder.

 

2. runde:

1_2 :  Portræt

2_2 :  Reportage

3_2 :  Natur

4_2 :  Bryllup

5_2 :  Reklame

6_2 :  Mode

7_2 :  Tema: Daily Life  (Daily Life can include a wide variety of stories, usually providing a brief insight into a person, group of people, demographic, religion or culture. Normally, these insights are candid and document the daily interactions or actions of the subjects being photographed.)

Tema kategorien bliver sponsoreret af Sony Nordic 

Præmie er  Sony A7 II kit med 28-70mm , værdi i mellem 13 – 14.000 kr.

Temasponsoren har bestemt temaet og udpeger en kategorivinder.

 

Indsendelse:
Max. 20 billeder kan indsendes i hver runde  –  og de kan som nævnt indsendes ad flere omgange.
Max. 6 billeder kan indsendes i én kategori i hver runde.
Prisen for konkurrencedeltagelse er 75,- pr. indsendt billede.
Faktura fremsendes fra dff.

Praktisk og teknisk:

Nomineringsrunde:
De digitale billeder til nomineringsrunden indsendes  -  uploades  -  via link  >> Deltag / Indsend billeder <<
De digitale billeder skal indsendes i størrelsen 1200 pixels på den største led  -  højde eller bredde – jpg10 og imbedded profile: SRGB eller Adobe 98
Alle digitale billedfiler skal navngives med kategorinummer, billednummer og medlemsnummer  (eks.:  2_1_05_123 dvs. 2_1 kategori/05 billede nr /123 medlem).

Finalerunde:
De nominerede billeder til finalerunden indsendes som foto, print eller tryk monteret på min. 3 mm / max. 10 mm letvægtsplade i format / ”canvas” 50 x 50 cm (+/- 10 mm).
Ønskes billederne retur betales  250,- pr. deltager for håndtering og porto.
Alle finalebilleder skal på bagsiden være mærket med label påført kategorinummer, billednummer og medlemsnummer  (eks.:  2_1_05_123 dvs. 2_1 kategori/05 billede nr /123 medlem).  Nøjagtigt som på de digitale billedfiler.
Deltagerlabel kan findes på www.dff-photo.dk
Desuden skal alle finalebilleder også indsendes på Memory Stick, CD eller DVD, hvor billedfilerne er navngivet på samme måde som i nomineringsrunden og selvfølgelig svarende til mærkningen på de fysiske billeder.
Husk at skrive afsendernavn på USB Stick, CD eller DVD.

Konkurrenceregler:
Indsendte værker må ikke tidligere have deltaget i en dff konkurrence.
Indsendte værker må ikke være skabt i forbindelse med autors deltagelse i kurser eller seminarer. Autors navn må ikke stå på billedet. Du kan deltage med max. 6 billeder i én kategori og max. 20 billeder i alt i hver nomineringsrunde.
Deltagende fotografer og fotografelever skal være medlem af dff/Dansk Fotografisk Forening. Ophører medlemskab inden finalebedømmelsen, udgår billederne af konkurrencen. Leverandørmedlemmer kan ikke deltage.
Medlemmer af dff/Dansk Fotografisk Forening’s billedudvalg og dommerkomité kan heller ikke deltage i konkurrencen.
dff/Dansk Fotografisk Forening, forbeholder sig ret til brug og offentliggørelse af de indsendte værker uden ydelse af vederlag.
Alle indsendte værker behandles omhyggeligt og med yderste forsigtighed; men dff/Dansk Fotografisk Forening står ikke til ansvar for eventuel beskadigelse af indsendte billeder.
Overholdes deltagerbetingelser, regler og indsendelsesfrister ikke, forbeholder dff’s Billedudvalg sig ret til at diskvalificere det/de indsendte værker.
I tilfælde af diskvalificering tilbagebetales deltagelsesgebyret for pågældende billede.
Temasponsor må ligeledes bruge de indsendte billeder i kategorien ”Tema”, uden yderligt vederlag.
Temasponsor må kun anvende billederne i Danmark og alene i konkurrenceåret og altid med fotografens navn nævnt.

Bedømmelsesprocedure:
De indsendte billeder bliver i nomineringsrunden bedømt af 3-5 eksterne dommere, som udelukkende ser billederne digitalt.
Hver dommer vurderer ja eller nej til hvert billede, og flertal ja eller nej stemmer afgør videre deltagelse i finalen.

Finalebedømmelsen, som afgør medaljefordeling og udnævnelse af Årets Fotograf(er), foregår efter 100 pointsystemet.
Bedømmelsen foretages af en jury bestående af 3-5 andre dommere end de nominerende.
Den ene dommer fungerer som overdommer, der leder juryen.
Jurymedlemmerne vælges blandt professionelle fotografer, og alle skal være bekendt med 100 pointsystemet.
Hvert enkelt billede bedømmes på et standardiseret display, som er ensartet belyst fra begge sider.
Alle kategorier bedømmes separat  -  én kategori ad gangen.

Finalebilleder bedømmes i forhold til 12 grundelementer:
Indtryk – Kreativitet – Stil – Komposition – Præsentation af billedet – Farvebalance – Interesse center – Lyslægning – Emnet – Billedkvalitet – Teknik – Historie fortælling.

Første del af finalebedømmelsen foregår i offentlighed.

Publikumspris:
Publikum til billedudstillingerne i de respektive byer (pt. Odense og Frederiksberg) får mulighed for at stemme om et favorit billede.
Der kåres ifølge afstemning med stemmesedler på udstillingen et vinderbillede, der tildeles en publikumspris.
Blandt stemmeafgiverne trækkes lod om 2 biografbilletter med popcorn og sodavand….

Årets Fotograf:
Titlen ”Årets Fotograf”  tildeles  den  deltager,  der  samlet  har det højeste gennemsnit på de 8 bedste pointscorer. Der beregnes et gennemsnit  med en delingsfaktor  8. Således at  uanset om du indsender 8, 10 eller 16 billeder vil de 8 der får højeste score blive lagt sammen og delt med 8. Hvis du indsender færre end 8 billeder vil delingsfaktoren alligevel være 8.

Eksempler:
80+85+75+90+72+83+ 79+79 =643 : 8 = 80
95+85+84+79+87+88 = 518 : 8 = 64
Ved pointlighed afgøres titlen med flest guldmedaljer, herefter flest sølv, så bronze. Ved fortsat lighed afgøres titlen suverænt af dommerne.

Der tages forbehold for ændringer i ovenstående.