Generalforsamlingen 2011 i glimt

Skrevet af

På årets generalforsamling var der samlet ca. 70 fotografer fra hele landet og mange af dem deltog i dagens  . . . . program med bl.a. seminar med Henrik Malmgreen og derefter indlæg af Årets Fotograf Elev Lærke Grønborg, Årets Fotograf Helle S. Andersen, Fotograf Michael With, Mogens Skou, Klaus Bjarner, Brian Rasmussen.

Klokken 16. 15 indledte formand Knud E. Jensen den 132. generalforsamling, hvor han i sin beretning  bl.a. kunne skue tilbage på det mest aktivitetsrige år i foreningens historie. Netop det øgede aktivitetsniveau igennem de seneste år havde ansporet den siddende bestyrelse til at søge bestyrelsen udvidet med to ekstra pladser til ialt 7 bestyrelsesmedlemmer.

Det resulterede i valg af Mette Lyck og Torben Rasmussen som nye medlemmer i bestyrelsen, udover genvalg til Lillian Fransson, Jens Erik Bæk og Peter Halskov.

Yderligere blev Michael Grøn genvalgt som 1. suppleant og Helle S. Andersen nyvalgt som 2. suppleant.

Foreningens to revisorer – Lars Grunwald og Allan Jensen – blev ligeledes genvalgt.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Mette Lyck som ny næstformand, Jens Erik Bæk som kasserer, Peter Halskov som sekretær og Knud E Jensen som formand.

Netop Knuds store arbejde med at modernisere foreningen gennem de sidste 5 år som formand, bliver i den kommende periode – frem mod Update2011 i sensommeren – overdraget til samvittighedsfuld videreførelse af Jens Erik Bæk, der i forbindelse med Update formelt indtager formandsposten i foreningen.

Knud og Jens Erik vil i de kommende måneder arbejde tæt sammen over at få alle opgaver, kontakter og informationer godt og trygt overdraget til videre bearbejdning og udvikling.
Vi skylder alle Knud en stor tak for det enorme arbejde han har langt i – med succes – at få foreningen moderniseret til det netværk vi idag har blandt professionelle danske fotografer.

Samtidigt ønskes Jens Erik held og lykke med at videreføre opgave på allerbedste vis.

Comments are closed.