dff Billedkonkurrence 2013 – opdateret februar 2014

Skrevet af

I N V I T A T I O N – dff medlemmer kan NU indsende billeder indtil 31. 12.  2013

dff/Dansk Fotografisk Forenings  Billedkonkurrence 2013 er ÅBEN for indsendelse

Billedudvalget 09/10-2013 opdateret den 01/11-2013 opdateret den 06/02-2014

 

Vi har hermed den store glæde at invitere medlemmer af dff/Dansk Fotografisk Forening til at deltage i dff’s Billedkonkurrence 2013.

I forhold til tidligere år er der en del ændringer, hvilket betyder at det er blevet lettere og hurtigere at deltage.

 (klik for invitationen til print – PDF fil)

 

Ny digital indsendelse af billeder, klik her og indtast dit medlems nummer; har du glemt dit dff medlemsnummer ?

-så ring til dff på 22569010 eller send en mail på BNL@dff-photo.dk

Når du har sendt dit / dine billeder ind via ovenstående link, fremsendes faktura og når betalingen er registreret hos dff deltager du i konkurrencen.

© Ole Mortensen

Nomineringsrunde og finalerunde:

Billeder indsendes i første omgang digitalt  -  og kun digitalt.
Billederne bedømmes af 5 dommere.
Dommerne nominerer de bedste billeder til deltagelse i finalen.
Til finalen indsendes de nominerede billeder printet og opklæbet.

Det vil sige, du løbende kan indsende dine digitale filer i de enkelte kategorier.
Indsendelse kan begyndes den 1. november og løber frem til indsendelsesfristen udløber nytårsaften den 31. december 2013 kl. 24.00.

Når billederne er bedømt får alle indsendere direkte besked om nominering til deltagelse i finalen med printede billeder.
Besked udsendes i uge 4,  2014 .
Indsendelsesfristen for de nominerede printede billeder er mandag den 17. februar 2014 kl. 14.00.
Finalen bedømmes søndag den 23. februar 2014.

Max. 20 billeder kan indsendes i alt  –  og de behøver som nævnt ikke at blive sendt på én gang.
Max. 6 billeder kan indsendes i en kategori.

Prisen for konkurrencedeltagelse er 75,- pr. indsendt billede.
Faktura fremsendes fra dff.

Indsendelse af bidrag, sådan gør du !

Når du er klar til at sende dit billede ind, så sender du 1 billede af gangen ved at klikke på nedenstående link;

DELTAG i dff Billedkonkurrence 2013 – klik

 

eksempel på dialogboks – indtast DIT MEDLEMSNUMMER

 

Indtast dit dff medlemsnummer i dialogboksen (hvis du har glemt dit medlemsnummer, så kontakt dff på 22569010 eller dff@dff-photo.dk

Tekniske data for deltagelse:

De digitale billeder skal indsendes i størrelsen 1200 pixels på den største led  -  højde eller bredde – JPEG 10 og Imbedded profile: SRGB eller Adobe 98

Alle digitale billedfiler skal navngives med kategorinummer, billednummer og medlemsnummer  (eks.:  02_05_123).

Send kun ET BILLEDE pr. mail 

Når dit bidrag er modtaget vil du modtage en faktura på kr. 75,- pr. billede

Når betalingen af faktura er registreret, er billedet med i nomineringsrunden og du vil få direkte besked om dit billede bliver nomineret til at deltage i finalerunden.

 

© Anneli Aasmul

7 konkurrencekategorier udskrives i år:

1. :  Portræt
2. :  Reportage
3. :  Erhverv
4. :  Bryllup
5. :  Reklame
6. :  Mode
7. :  Tema: Guld

Tema kategorien bliver sponsoreret af Nikon:  1 stk. Nikon P7800 (værdi kr. 5.000)
Temasponsoren har bestemt temaet og udpeger en kategorivinder.

© Michael Grøn

Praktisk og teknisk:

Nomineringsrunde:
De digitale billeder til nomineringsrunden indsendes  -  uploades  -  via link – klik her

De digitale billeder skal indsendes i størrelsen 1200 pixels på den største led  -  højde eller bredde – JPEG 10 og Imbedded profile: SRGB eller Adobe 98

Alle digitale billedfiler skal navngives med kategorinummer, billednummer og medlemsnummer  (eks.:  02_05_123).

 

Finalerunde:
De nominerede billeder til finalerunden indsendes som foto, print eller tryk monteret på 5 mm fiberplade i format 50,0 x 50,0 cm.
Ønskes billederne retur betales  250,- pr. deltager for håndtering og porto.

Alle finalebilleder skal på bagsiden være mærket med label påført kategorinummer, billednummer og medlemsnummer  (eks.:  02_05_123).
Nøjagtigt som på de digitale billedfiler.
Deltagerlabel kan findes på www.dff-photo.dk / billedkonkurrence 2013 /LABEL

Desuden skal alle finalebilleder også indsendes på CD eller DVD, hvor billedfilerne er navngivet på samme måde som i nomineringsrunden og selvfølgelig svarende til mærkningen på de fysiske billeder.

Billederne sendes til:
dff / Dansk Fotografisk Forening
Bent Nygaard Larsen
Bodøparken 35
5400 Bogense

© Helle S. Andersen

Konkurrenceregler:

Indsendte værker må ikke tidligere have deltaget i en dff konkurrence.
Indsendte værker må ikke være skabt i forbindelse med autors deltagelse i kurser eller seminarer.
Du kan deltage med max. 6 billeder i en kategori og max. 20 billeder i alt.
Deltagende fotografer og fotografelever skal være medlem af dff/Dansk Fotografisk Forening.
Leverandørmedlemmer kan ikke deltage.
Medlemmer af dff/Dansk Fotografisk Forening’s billedudvalg og dommerkomité kan heller ikke deltage i konkurrencen.
dff/Dansk Fotografisk Forening, forbeholder sig ret til brug og offentliggørelse af de indsendte værker uden ydelse af vederlag.
Alle indsendte værker behandles omhyggeligt og med yderste forsigtighed; men dff/Dansk Fotografisk Forening står ikke til ansvar for eventuel beskadigelse af indsendte billeder.
Overholdes deltagerbetingelser, regler og indsendelsesfrister ikke, forbeholder dff’s Billedudvalg sig ret til at diskvalificere det/de indsendte værker.
Temasponsor må ligeledes bruge de indsendte billeder i kategorien ”Tema”, uden yderligt vederlag.
Temasponsor må kun anvende billederne i Danmark og alene i konkurrenceåret og altid med fotografens navn nævnt.

© Lærke Grønborg

Bedømmelsesprocedure:

De indsendte billeder bliver i nomineringsrunden bedømt af 5 eksterne dommere, som udelukkende ser billederne digitalt.
Hver dommer vurderer ja eller nej til hvert billede, og flertal ja eller nej stemmer afgør videre deltagelse i finalen.
De nominerede billeder offentliggøres på dff’s hjemmeside.

Finalebedømmelsen, som afgør medaljefordeling og udnævnelse af Årets Fotograf(er), foregår efter 100 pointsystemet.
Bedømmelsen foretages af en jury bestående af 5 andre dommere end de nominerende.
Den ene dommer fungerer som overdommer, der leder juryen.
Jurymedlemmerne vælges blandt professionelle fotografer, og alle skal være bekendt med 100 pointsystemet.
Hvert enkelt billede bedømmes på et standardiseret display, som er ensartet belyst fra begge sider.
Alle kategorier bedømmes separat  -  én kategori ad gangen.

© Christie Munck

Finalebilleder bedømmes i forhold til 12 grundelementer:

Indtryk – Kreativitet – Stil – Komposition – Præsentation af billedet – Farvebalance – Interesse center – Lyslægning – Emnet – Billedkvalitet – Teknik – Historie fortælling.
Første del af finalebedømmelsen foregår i offentlighed.

© Pernille Stougaard

Publikumspris:

Publikum til billedudstillingerne i de respektive byer (pt. Odense og Frederiksberg) får mulighed for at stemme om et favorit billede.
Der kåres ifølge afstemning med stemmesedler på udstillingen et vinderbillede, der tildeles en publikumspris.
Blandt stemmeafgiverne trækkes lod om 2 biografbilletter med popcorn og sodavand….

Årets Fotograf:  

Titlen ”Årets Fotograf”  tildeles  den  deltager,  der  samlet  har det højeste gennemsnit på de 8 bedste pointscorer. Der beregnes et gennemsnit  med en delingsfaktor  8. Således at  uanset om du indsender 8, 10 eller 16 billeder vil de 8 der får højeste score blive lagt sammen og delt med 8. Hvis du indsender færre end 8 billeder vil delingsfaktoren alligevel være 8.

Eksempler:

80+85+75+90+72+83+ 79+79 =643 :8 = 80

95+85+84+79+87+88+= 518 :8 =64

Ved pointlighed afgøres titlen med flest guldmedaljer, herefter flest sølv, så bronze.

Ved fortsat lighed afgøres titlen suverænt af dommerne.

© Rógvi N. Johansen

Links:

Årets dff Fotograf 2012; se billederne her

Årets dff Fotograf 2011; se billederne her

© Anette Damgaard

© Tony Nielsen

 

(BNL 10. okt. 2013, opdateret 1. november 2013)

Comments are closed.