Clearing af rettigheder

Skrevet af

Retten til at fremstille eksemplarer af et billede / billedkunstnerisk vært, reproduktionsretten – tilhører ifølge opretshavslovenværkets ophavsmand / fotografen.

Hvis man vil fremstille eksemplarer af et billedkunstnerisk værk skal man indhente tilladelse fra og aftale honorering med ophavsmanden til dette værk.

Mange ophavsmænd har overdraget forvaltningen af deres rettigheder til Copy-Dan, Billedkunst, som for tiden varetager reproduktionsretten for ca. 1200 danske kunstnere.

Har du brug for at reproducere et kunstværk anbefaler DANSKE BILLEDAUTORER dig i første omgang at rette henvendelse til Copy-Dan, Billedkunst for at høre om den ophavsmand du skal bruge har lagt sin reproduktionsret til forvaltning dér.

Hvis ikke, skal du henvende dig til ophavsmanden / fotografen selv eller hans arvinger, og lave en aftale med ham.

Comments are closed.