Årets fotograf 2021

Foto: Osman Celik

Indsendelse til nomineringsrunde er åben i

Vigtige datoer

1/7 -20   Indsendelse til Nomineringsrunde åbner

15/8 -21 Indsendelse til Nomineringsrunde lukker

Indsendelse forlænget til 15/8 pga. Corona

21/9   Indsendelse “Print til Finale” lukker

25/9   Finale bedømmelse

Resultater offentliggøres på dff UpDate -21
som afholdes 26/9  &  27/9

 

dff / Dansk Fotografisk Forenings
Billedkonkurrence 2021

deadline 31. januar 2021    FORLÆNGET  TIL  15. august 2021 pga. corona

 

Vi har hermed fornøjelsen at invitere alle medlemmer til at deltage i Billedkonkurrence 2021 om at vinde den ærefulde titel

Årets dff Fotograf 2021

Konkurrencen består i år af én nomineringsrunde samt finalerunden. Og vi har endnu en gang præciseret og optimeret reglerne for deltagelse, så det er nemt, hurtigt og problemfrit at deltage. Der er lang indsendelsesfrist så du kan uploade og ændre dine uploads løbende. Du skal ikke bekymre dig om fil / navngivning, det sørger vores system helt automatisk for ligesom dine filer tjekkes for format og opløsning overholder kravene. Som i 2019 har du igen mulighed for at score point til dff’s kvalifikation system i Billedkonkurrencen 2021.

 

Alle indsendte billeder får feed-back

Når du har uploadet dine billeder og nomineringsrunden er bedømt, kan alle deltagere igen logge ind i konkurrencen. Der vil være feed-back på alle ens billeder, hvilket giver en unik mulighed for at se egen styrke/svaghed i de indsendte billeder. Billeder som er nomineret til finalerunden vil have en billedelabel (PDF) som er pre-udfyldt med fil navn, deltager nummer / medlemsnummer, kategori samt mulighed for at fotografen kan skrive billede titel.

 

Slip din kreativitet løs

Tema er ”Langtidseksponering” og motivvalget er frit. Det vil selvfølgelig være oplagt at vælge motiv, der får ekstraordinær udtrykskraft ved hjælp af lang eksponeringstid. Det kan f.eks. være sport, natur, biler, mennesker, lysmaling, astro foto.

I tema-kategorien har du 100% frit spil indenfor størrelse, print materialer, færdiggørelse og præsentation.

 

Sådan deltager du – sådan foregår det

Nomineringsrunden

Billeder uploades digitalt til nominering via www.dff-photo.dk Du kan frit ændre dine uploadede billeder lige indtil deadline udløber for indsendelsen. Billederne bedømmes online af 3-5 dommere, som alle er certificerede.

Dommerne nominerer de bedste billeder til finalebedømmelse. Nomineringsdommerne deltager i videst muligt omfang også i finalebedømmelsen.

Indsendelse til nomineringsrunde kan påbegyndes 1. juli -20 og løber frem til den 15. august -21
(O B S   FRISTEN er blevet forlænget pga. corona til den 15. august -21 kl. 23:59)

Du behøver ikke uploade alle dine billeder på én gang.

Du kan tilføje flere, ændre de uploadede filer. Det kan gøres løbende indtil udløb af indsendelsesfristen. Derefter sender dff en faktura på det antal billeder du har uploadet.

Når alle indsendte billeder er blevet nomineringsbedømt, kan du logge ind i medlemssystemet på www.dff-photo.dk og se feed-back samt hvilke af dine billeder, der er blevet nomineret til finalen.

 

Finalerunden

De billeder, der er gået videre til finalerunden, skal indsendes printet og opklæbet – se nærmere specifikationer nedenfor. Billederne bliver herefter bedømt af en jury bestående af 3 – 5 certificerede dommere.

Indsendelsesfristen for de printede finalebilleder er den 21. september 2021.

Finalebedømmelsen afholdes med ”publikum” dvs. dff medlemmer kan forhåndstilmelde sig som publikum ved den 1. gennemgang af finalebedømmelsen som foretages lørdag den 25. september 2021.
Resultater og udnævnelse af Årets Fotograf 2021 i hver kategori og Årets dff Fotograf 2021håber vi på at kunne offentliggøre under middagen i forbindelse med dffUpDate -21.

Kategorierne 2021

I år har vi valgt at lade 6 af de 9 kategorier være stort set de samme, som udskrives i WPC konkurrencen – World Photographic Cup. Naturligvis med henblik på at kunne nominere billeder fra vores konkurrence til Verdensmesterskabet! De 3 kategorier, der ikke er sammenfaldende med WPC, er “Newborn”, “Åben klasse” og “Tema”.

1 :  Portræt

Et portræt viser en eller flere personers udseende samt afspejler personligheden. Desuden skal fotografens tekniske og kunstneriske færdigheder fremgå. Dommerne vil overveje relevansen af kraftigt manipulerede billeder. Både komposit og non-komposit billeder er dog tilladt i denne kategori.

2 :  Reklame

Billeder der anvendes til at markedsføre eller brande et produkt, en erhverv, livsstil, turisme eller andet.

Reklame, mode, beauty, stilleben, food, arkitektur og alt erhvervsfotografering er velkommen i denne kategori. Både komposit- og non-komposit billeder samt stærkt manipulerede billeder skabt i computeren (CGI), er tilladt i denne kategori.

3 :  Den store dag

Billeder taget i forbindelse med ”Den store dag” dvs. f.eks. bryllup, konfirmation, jubilæer og andre højtidsbilleder. Billeder med fokus på personlighed og/eller fortællingen om højtiden. Både komposit- og non-komposit billeder samt stærkt manipulerede billeder er tilladt i denne kategori.

4 :  Reportage og Presse

Billeder fra events, billeder der fortæller nyheder, sportsbegivenheder, hændelser af almen interesse osv. hører til i denne kategori.

Farve og eksponerings korrektioner, beskæring, dodging and burning er tilladt.

Kun enkeltbilleder vil blive accepteret.

Sammenkopierede, multi-eksponerede eller manipulerede billeder vil ikke blive accepteret i denne kategori.

5 :  Digital Art og Illustration

Komposit og stærkt manipulerede billeder, som er basseret på fotografisk teknik, hører til i denne kategori. Billeder skabt alene i computer (CGI) hører også til i denne kategori.

6 : Natur og Dyr

Naturkategorien er billeder, der viser landskabets og / eller dyrelivets skønhed eller hæslighed. Billederne kan vise både tamme og vilde dyr såvel som vild og plejet natur.

Panoramaer er velkommen i denne kategori, det samme gælder studieoptagelser af dyr. Makro, komposit og non-komposit billeder er velkommen i denne kategori.

7 :  Newborn

Billeder af nyfødte. Nyfødte defineres som max. 2 uger gamle.

8 : Åben klasse

Streetfoto, kunstfoto, mennesker og for alle de billeder, der ikke har sin egen kategori.

9 : Tema - Langtidseksponering

Motivvalg er fuldkommen frit; men det vil selvfølgelig være oplagt at vælge motiv, der får ekstraordinær udtrykskraft ved hjælp af lang eksponeringstid. Objekt i bevægelse, kamera i bevægelse, astro foto, lysmaling, sport foto etc.

Formatet er helt frit og altså ikke begrænset af de øvrige kategoriers canvasmål 50×50 cm.

Dog skal værkerne være håndterbare, så de f.eks. kan komme gennem en almindelig dør – og uden problemer ophænges. Ekstraordinære transportudgifter dækkes af indsenderen.

Indsendelse

Hver deltager kan indsende max. 12 billeder i hver kategori. Når du har uploadet et billede kan det ændres indtil deadline. Pris for konkurrencedeltagelse er kr. 75,- pr. indsendt billede. Faktura fremsendes fra dff inden nomineringsbedømmelserne.

Årets Fotograf

I konkurrencen udnævnes en “Årets Fotograf” i hvert af de 9 kategorier. Desuden kåres ”Årets dff Fotograf 2021”.

Foto: Sandra Hornshøj Buus

Praktisk og teknisk

Indsendelse til nomineringsrunden

Billeder til nomineringsrunden uploades – på www.dff-photo.dk fra den 1. juli 2020 Deadline for upload til nomineringsrunden er den 15. august 2021 kl. 23:59

Billeder skal uploades i størrelsen 4.000 pixels på den længste led – højde eller bredde – som jpg (max quality) og med embedded profile sRGB eller AdobeRGB 98 eller Greyscale.

Alle billedfiler navngives/omdøbes automatisk ved upload med kategorinummer, billednummer og medlemsnummer.

Indsendelse til finalerunden

Billeder til finalerunden indsendes som print, tryk eller kemisk fremstillet foto monteret på min. 3 mm / max. 10 mm letvægtsplade i størrelse 50 x 50 cm (+/- 10 mm).

Motivets format er valgfrit inden for pladens størrelse.

Efter nomineringsrunden er bedømt, er deltagerlabel ved dit billede som er nomineret. Inden print af label kan du skrive billedtitel på label, alt andet er specifikt udfyldt af systemet.

Den skal printes ud og klæbes bag på tilhørende finalebillede. Der må ikke være andet påklæbet bagsiden af billedet.

Årets tema billeder er undtaget materiale- og størrelseskrav, men skal dog kunne håndteres problemfrit.

Ønskes billederne retur (med pointværdi påskrevet) betales 250,- kr. pr. deltager for håndtering plus forsendelsesomkostninger.

Finalebillederne skal modtages: Dato & Adresse opgives senere

 

Konkurrenceregler

Indsendte værker må ikke tidligere have deltaget i en dff konkurrence.

Indsendte værker må ikke være skabt i forbindelse med autors deltagelse i kurser eller seminarer.

Autors/fotografens navn må ikke være skrevet på billedet eller på den label, som klæbes bag på billedet. Der må ikke være andet end deltagerlabel påklæbet billedet.

Du kan deltage med max. 12 billeder i hver kategori.

Deltagende fotografer og fotografelever skal være medlem af dff/Dansk Fotografisk Forening. Ophører medlemskab inden finalebedømmelsen, udgår billederne af konkurrencen.

Leverandørmedlemmer kan ikke deltage.

dff/Dansk Fotografisk Forening’s hjælpere og medlemmer af dommerkomité kan deltage i konkurrencen. En dommer kan ikke bedømme egne billeder. Dette kontrolleres af overdommeren.

dff/Dansk Fotografisk Forening, forbeholder sig ret til brug og offentliggørelse/udstilling af de indsendte værker uden vederlag, men med fotografens navn angivet. Indsender er ansvarlig for eventuelle samtykke erklæringer og at alle tilladelser til brug af værker er indhentet.

Alle indsendte værker behandles omhyggeligt og med yderste forsigtighed; men dff/Dansk Fotografisk Forening står ikke til ansvar for eventuel beskadigelse af indsendte billeder.

Det kan ikke anbefales at deltage med flere billeder fra samme session, hvor stil, model og udtryk er sammenligneligt, med mindre der er tale om en billedserie på samme canvas. Uanset dommerpanelets etik og kvalifikationer vil man opleve en afmattelse i pointgivningen ved gentagelse af samme set-up og særkende.

Overholdes deltagerbetingelser, regler og indsendelsesfrister ikke, forbeholder dff’s Billedudvalg sig ret til at diskvalificere det/de indsendte værker.

I tilfælde af diskvalificering tilbagebetales deltagelsesgebyret for pågældende billede ikke.

Foto: Susanne Eghoff
Foto: Jette Schrum
Foto: Henrik Wichmann

Bedømmelsesprocedure

Nomineringsbedømmelsen

De indsendte billeder bliver i nomineringsrunden bedømt af 3-5 certificerede dommere, som udelukkende ser billederne online. Hver dommer vurderer de enkelte billeder på 4 parameter; Indtryk * Optagelsesteknik * Komposition * Historiefortælling og indhold. Gennemsnit af resultatet afgør videre deltagelse til finalen. Feed-back og resultatet kan, ved deltagers login i systemet, ses på hvert billede, ved de nominerede billeder skal billedlabel downloades og klæbes bag på det printede og opklæbede finalebillede. Labelplacering angiver ”opad” på billedet. Der må ikke være andet påklæbet bagsiden af billedet.

Finalebedømmelsen

Bedømmelsen foretages af en jury bestående af 3 – 5 certificerede dommere – så vidt muligt dommere som har deltaget i nomineringsbedømmelsen. Den ene dommer fungerer som overdommer, der leder juryen. Bedømmelsen foretages efter 100 pointsystemet.

Finalebillederne bedømmes i forhold til 10 grundelementer:

Indtryk * Kreativitet og Stil * Komposition * Præsentation af billedet * Farvebalance * Interesse center * Lyslægning * Billedkvalitet * Optagelsesteknik * Historiefortælling og indhold.

Hvert enkelt billede bedømmes på et standardiseret display, som er ensartet belyst fra begge sider med lysintensitet og farve svarende til f16, 1 sek., 100 ISO, 5.000Kelvin, som er normen ved international billedbedømmelser.

Alle kategorier bedømmes separat – én kategori af gangen. Dommerpanelet kan fravælge at udnævne en vinder i enkelte kategorier.

Første del af finalebedømmelsen foregår med adgang for forhåndstilmeldte dff medlemmer.

Årets Fotograf

Titlen ”Årets Fotograf” tildeles i hver kategori af dommerne.

Titlen ”Årets dff Fotograf” tildeles den deltager, der samlet har det højeste gennemsnit på de 8 bedste pointscorer.

Der beregnes et gennemsnit med en delingsfaktor 8. Således at uanset om du indsender 8, 10 eller flere billeder vil de 8 der får højeste score blive lagt sammen og delt med 8. Hvis du indsender færre end 8 billeder vil delingsfaktoren alligevel være 8. Ved pointlighed afgøres titlen med flest guldmedaljer, herefter flest sølv, så bronze. Ved fortsat lighed afgøres titlen suverænt af dommerne. Alle nominerede finalebilleder tæller med i udregningen.

Eksempler:

80+85+80+83+78+86+81+87 = 660 : 8 = 82,5 84+85+84+90+87+88 = 518 : 8 = 64,75

dff Kvalifikation

Der er mulighed for at opnå point i dff kvalifikations system efter nedenstående skala. De beregnes således:

1 point for billeder som har opnået 80, 81 & 82 point 2 point for billeder som har opnået 83 & 84 point 3 point for billeder som har opnået 85 point og derover

Sidste års præmierede billeder

Årets Fotograf

Titlen ”Årets Fotograf” tildeles i hver kategori af dommerne.

Titlen ”Årets dff Fotograf” tildeles den deltager, der samlet har det højeste gennemsnit på de 8 bedste pointscorer.
Der beregnes et gennemsnit med en delingsfaktor 8. Således at uanset om du indsender 8, 10 eller flere billeder vil de 8 der får højeste score blive lagt sammen og delt med 8. Hvis du indsender færre end 8 billeder vil delingsfaktoren alligevel være 8.

Alle nominerede finalebilleder tæller med i udregningen.

Eksempler:
80+85+75+90+72+83+ 79+79 = 643:8 = 80
95+85+84+79+87+88 = 518:8 = 64
Ved pointlighed afgøres titlen med flest guldmedaljer, herefter flest sølv, så bronze.
Ved fortsat lighed afgøres titlen suverænt af dommerne.

Der tages forbehold for fejl og ændringer i ovenstående.

X
X