Formål bedømmelse og ansøgningsgebyr

dff/Dansk Fotografisk Forenings kvalificeringssystem
Formål

Formålet er gennem dette kvalificeringssystem at give dff/Dansk Fotografisk Forenings medlemmer
mulighed for officiel anerkendelse af deres faglige kunnen og kreative fotografiske niveau.
En fotografisk karriere er en livslang lærings- og udviklingsproces, der understøttes og befordres af det
målrettede arbejde med at opnå kvalificering på tre niveauer. 
Anerkendelse gives ved titler på tre grader:

master, qualified master og supreme qualified master.

Graderne beskriver tre niveauer, der er progressivt sværere at opnå – og som signalerer en stabil kvalitet på højt niveau.

Fælles for titlerne er begrebet master, der udtrykker højeste kompetence. Og samtidig henvises der til niveauet for titlen.
De engelske betegnelser giver et internationalt snit med ord, der er dansk forståelige.
De tre niveauer svarer til den opdeling som bl.a. engelske fotografer benytter, mens f.eks. den europæiske fotograforganisation FEP kun benytter to grader/titler.Ansøgningsgebyrer

dff/Master Photographer : kr. 600,-
dff/Qualified Master Photographer : kr. 900,-
dff/Supreme Qualified Master Photographer : kr. 1.200,-

 

Bedømmelse og indleveringsfrister

Det tilstræbes at bedømme ansøgninger 1 gange årligt.
Indsendelsesfrist for ansøgninger hertil oplyses på www.dff-photo.dk

Udarbejdet i Kvalificeringsudvalget  – maj 2008 – delvis opdateret dec 2011 – opdateret 2016

(*)

Martin Grahame-Dunn
FMPA, FRSA, FSWPP, FBPPA, QEP, Hon.FMPA, Photographer and Fine Artist
Past National President United Kingdom Master Photographers Association
Past Chairman of the Admissions and Qualifications Board
Course Director of the International Academy of Professional Photography
International Lecturer and Judge, Consultant and Educator of Professional Photographers Worldwide