Kvalifikationssystem

Ansøgning til bedømmelse af kvalifikationspanel

Formål, bedømmelse, priser mv.

Kursus beskrivelse og regler

dff/Master Photographer

dff/Qualified Master Photographer

dff/Supreme Qualified Master Photographer

Kvalifikationsudvalget

Ligestillingsmatrix for kvalifikationssystemet

 

Qual !    What ?   

Read all about it !

 

Kvalifikation  -  hvad er det ?  Hvad skal vi med det   -  og hvorfor ?

Du bliver en dygtigere fotograf  -  og måske medlem af dff  (hvis du ikke er det endnu) !

Det skrevne og officielle formål med dff/Dansk Fotografisk Forenings kvalifikationssystem er  gennem dette kvalifikationssystem at give dff/Dansk Fotografisk Forenings medlemmer mulighed for officiel anerkendelse af deres faglige kunnen og kreative fotografiske niveau”.

 

Det lyder ganske tørt, måske lidt luftigt, ukonkret, bureaukratisk og ikke mindst både kedeligt og vanskeligt.

Altså kort sagt svært at motivere sig selv til at gå i gang med.

Heldigvis er virkeligheden meget mere spændende, inspirerende, sjov og kreativt udfordrende end beskrivelsen antyder.
Og motivationen kommer helt af sig selv, når du læser videre.

 

Kvalifikation er helt kort sagt en form for prøve  -  eller med et grimt ord; eksamen.

Man aflægger en prøve i form af, at man producerer en billedeserie, der sammensættes ud fra nogle enkle krav om emne, antal billeder mm.

Krav der er defineret i forhold til det niveau, man ønsker at nå.  Og der er tre nivaeauer, tre kvalifikationsniveauer eller -grader, som kan erhverves.

For hvert niveau øges kravene til billedkvaliteten, både til teknik som kreativitet.

Så der er i høj grad tale om selvudvikling, som for enhver kandidat får meget stor betydning.

 

Kvalifikation vil for mange være en spændende form for efteruddannelse, idet enhver kvalifikation indebærer, at man inden opstart deltager i et spændende kursus.
Et kursus, der sikrer, at man ikke står alene, men får undervisning i alt fra planlægning til udførelse af det planlagte billedpanel (som billedserien officielt betegnes).

I forbindelse med fremstillingsprocessen er der mulighed for at få gode råd og vejledning undervejs fra en meget erfaren mentor.

 

Når kvalifikationen er bestået kan den selvsagt bruges som reklame for de færdigheder, man er blevet belønnet med en titel for.

Og det er det, som de fleste medlemmer stræber efter  -  og det lykkes i praksis for alle  -  bl.a. på grund de effektive kurser.

 

Men et vigtigt element i kvalifikationen er en nytilkommen mulighed, som kvalifikationen giver de ambitiøse fotografer, der ønsker medlemskab af dff/Dansk Fotografisk Forening, og som hidtil ikke har kunnet optages p.gr.  af restriktioner i vore vedtægtsmæssige optagelseskrav.

Fotografer som har ambitioner om en karrierer som professionelle, kan nu opnå et prøvemedlemskab, hvor man inden for et år skal erhverve den første kvalifikationsgrad  “dff Master Photographer”.

Denne kvalifikation sidestilles med et uddannelsesbevis, hvorefter man optages som almindeligt medlem.

 

Herefter er det så muligt at bruge Danmarks fedeste netværk til masser af inspiration, selvudvikling, erfaringsudveksling, oplevelser, socialt kollegialt samvær osv.

 

Hvad er mon det absolut vigtigste for en fotograf  .  .  .  .  ?

Nej,  det er ikke valget af kamera !

 

Det vigtigste er helt sikkert evnen til at skabe gode billeder.

Og her er valget af (efter-)uddannelse hvor inspirationen hentes fuldkommen essentiel.

Først herefter handler det om valget af kamera, fotografisk teknik, præsentation med mere.

Denne del er også væsentlig for perfekt præsentation og produktion af gode  billeder;  men det er i kraft af de tillærte, billedskabende evner, at man som engageret og innovativ professionel fotograf adskiller sig fra andre.

.  .  .  .  hvis du ikke udvikler dig går du reelt baglæns! 

______________________________________________________________________________________

 

 

Information fra kvalifikationsudvalget – april 2015

Bestyrelsen har nedsat et nyt kvalifikationsudvalg som har arbejdet på at videreudvikle og tilpasse vores system. Yderligere er de meget omdiskuterede titler i kvalifikationssystemet nu som nedenstående.

Udvalget og bestyrelsen har vedtaget at de nye titler med tilbagevirkende kraft.

I det omfang de enkelte fotografer skal kommunikere med udenlandske forbindelser anvendes engelske titler i overensstemmelse med det generelt internationalt accepterede titelhierarki.

 

  •  dff/Master Photographer, dff [M]  (tidligere betegnelse: photo dk Master)

(engelsk undertitel: Licentiate of the Danish Professional Photographers Association)

  •  dff/Qualified Master Photographer, dff [QM]  (tidligere betegnelse: photo dk Qualified Master)

(engelsk undertitel: Associate of the Danish Professional Photographers Association)

  •  dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM]  (tidligere betegnelse: photo dk Supreme Qualified Master)

(engelsk undertitel: Fellow of the Danish Professional Photographers Association)

  • dff/Honorary Master (tidligere betegnelse: photo dk Honorary Master)

(engelsk undertitel: Honorary Fellow of the Danish Professional Photographers Association)