2013 godt i gang

Skrevet af

Den 134. generalforsamling og workshop vel overstået,

efter en god weekend, den 2.- 3.- & 4. marts, med masser af inspiration gode foredrag og fotograf Hans van Ommeren (Holland) er fotograferne ladet op til at tage fat på udfordringerne som ligger foran. Der var en rigtig stor interesse hos branchens leverandører som udstillede det sidste nye udstyr og mange benyttede også chancen til at få en “snak” med dem.

Generalforsamlingen blev flot styret af dirigenten, fotograf Knud E. Jensen, så punkterne på dagsordnen blev gennemgået på bedste vis.

Formandens beretning blev godkendt hvorefter regnskabet blev gennemgået af kasseren og godkendt af generalforsamlingen som også besluttede at fastholde kontingentet for 2013 uden ændringer.

Der skulle besættes 5 af 7 pladser i bestyrelsen. Ud af de 5 var de 3 pladser for 2 år og 2 pladser for et 1 år.

Den afgående bestyrelse var:

Fotograf Jens Erik Bæk (formand)

Fotograf Torben Rasmussen (næstformand)

Fotograf Lillian Fransson (kasserer)

Fotograf Peter Halskov (sekretær)

Fotograf Mette Lyck

Fotograf Tony Nielsen

Fotograf Geir Haukursson

Der blev udskiftet 3 medlemmer i bestyrelsen, fotograf Peter Halskov ønskede ikke genvalg, udover Peter blev fotograf Lillian Fransson & fotograf Mette Lyck ikke valgt ind i den nye bestyrelse..

Den nye bestyrelse, som allerede har afholdt konstituerende møde  er:

Fotograf Jens Erik Bæk, formand

Fotograf Tony Nielsen, næstformand

Fotograf Torben Rasmussen, kasserer

Fotograf Geir Haukursson, sekretær

Fotograf Lærke Grønborg

Fotograf Karina Jønsson

Fotograf Kurt Lauritsen

Det første bestyrelsesmøde bliver afholdt allerede inden påske (medio marts), og bestyrelsen opfordre til at hvis du har “noget på hjerte”, som ikke kom frem på generalforsamlingen – skriv en mail til dff@dff-photo.dk

På den ordinære generalforsamling blev der også talt om det indsendte forslag vedr. etablering af mindre fotograf grupper rundt om i landet, hvilket bestyrelsen vil nedsætte en udvalg som arbejder videre med evt. i form af ERFA grupper.

Efter generalforsamlingen var Bendt Bendtsen på podiet, Europa i Krise – hvad betyder det for fotobranchen og hvordan kommer Europa ud af krisen.

Et interessant foredrag hvor de faktuelle risici kom frem, hvorfor er vi havnet i denne situation og hvordan kommer Europa og vi som fotografer  videre ? det var nogle af de emner som Bendtsen kom rundt om på det 1 time indlæg søndag eftermiddag.

Endvidere var der forskellige indlæg fra portræt fotografer og Årets fotograf samt forfatteren bag bogen Se Her! og dagen blev afrunder med et indlæg af den hollandske fotograf Hans van Ommeren. En præsentation af hans arbejder, tanker og det hollandske fotografiske marked og hvilke udfordringer de står overfor bl.a. omkring rettigheder og ophavsretten.

Foto: Lillian Fransson, dff

 

Fotograf Hans van Ommeren, delvis sponsoreret af Nikon, fortsatte dagen efter med workshop – hans måde at “tænke ud af boksen” og en meget interessant gennemgang af det workflow som har bragt ham blandt verdens bedste “printer fyre” – altså en helt unik styrring og print måde på Epson printere på Epson materialer.

 

Hans afholdt envidere et inspirerende indlæg om portræt og virksomheds portræt fotografering, hvor han som vanligt anvendte Nikon kamera udstyr og Broncolor flash.

Foto: Lillian Fransson, dff

 

Der var meget stor interesse blandt de deltagene fotografer for den sidste workshop, kreativ print. En teknik som Hans van Ommeren har udviklet igennem de sidste år, hvilket har bragt ham ud i hele verden som taler og foredragsholder for Epson.

 

 

At få anderledes idéer til opstillinger og erhvervs portrætter, ja det er noget som Hans går ekstremt meget op i, f.eks. denne opstilling hvor det kunne være en direktør som skal bruge et portræt til en reportage eller en kampagne for virksomheden.

Man vælter stole rundt i en stor stak og placerer personen på toppen !

 

- og jeg garanterer for at “modellen” total rolig og koncentreret om at holde balancen uden at hele stakken vælter sammen, så der er arbejdsro . . . . . .

 

 

 

Foto: Lillian Fransson, dff

Det færdige resultet, langt de fleste effekter er fotografiske, dvs. her er anvendt 3 optagelser som er sammenkopieret i Adobe Photoshop på nøjagtig samme måde som i mørkekammeret. Altså ikke noget med en masse filtre etc. i Photoshop, men ægte fotografisk teknik og håndværk. Printet er fremstillet på Epson 7900 efter Hans´s egne profiler og på Epson fiber papir.

© Hans van Ommeren

Som tidligere nævnt er fotograf Hans van Ommeren blandt verdens bedste til at styrer og kontrollerer print og der ud over anvender han mange forskellige kreative ting til at opnå det ønskede resultet.

Foto: Lillian Fransson, dff

(BNL 06-03-2013)

Comments are closed.