Billedkonkurrence 2017 / Årets Fotograf

>> Deltag / Indsend billeder <<  (1. nomineringsrunde)

>> Invitation & Regler <<  (PDF til print)

 

Årets Fotograf 2018

Konkurrencen om den ærefulde titel er skudt igang . . . .  Nye kategorier mv. 

(Billedudvalget 3.juni 2017)

 

 

Vi har hermed fornøjelsen, at invitere medlemmer af dff/Dansk Fotografisk Forening til at deltage i dff’s konkurrence om at blive

”Årets Fotograf 2018 - Mennesker”

”Årets Fotograf 2018 - Klassisk portræt”

”Årets Fotograf 2018 - Fashion portræt”

”Årets Fotograf 2018 - Reklame”

”Årets Fotograf 2018 - Den store dag”

”Årets Fotograf 2018 - Reportage/fotojournalistik”

”Årets Fotograf 2018 - Digital Artworks”

”Årets Fotograf 2018 - Redaktionelle billeder”

”Årets Fotograf 2018 - Åben klasse”

 

”Årets dff Fotograf 2018”

 

Konkurrencen er ændret på en række punkter, det betyder at der i år bliver udnævnt en “Årets Fotograf” i hver af de kategorier, der kan indsendes billeder i, dog ikke i Tema kategorien.

Antallet af kategorier er også blevet øget, så det nu er muligt at indsende billeder i 9 forskellige + tema kategorien.

Konkurrencen er som tidligere delt over to nomineringsrunder, der afsluttes med en finale i marts 2018.

I dette notat finder du regler og praktiske informationer vedrørende deltagelsen.

 

De 2 nomineringsrunder

Billeder skal indsendes digitalt i hver af de to nomineringsrunder. Billederne bedømmes herefter af en dommerpanel bestående af 3-5 dommere.

Dommerne nominerer de bedste billeder til at deltage i finalen.

 

1. nomineringsrunde har deadline den 31. august

Indsendelse kan påbegyndes nu og løber frem til torsdag den 31. august 2017 kl. 24.00.

Du behøver ikke indsende alle dine billeder på én gang, det er muligt at gøre det løbende indtil indsendelsesfristens udløb.

Når billederne er blevet bedømt får du direkte besked om, hvilke af dine billeder, der er nomineret videre til finalen. Den mail får du i uge 38, 2017.

 

2. nomineringsrunde har deadline den 28. januar

Indsendelse kan påbegyndes fra den 1. november 2017 og løber frem til indsendelsesfristen udløber søndag den 28. januar 2018 kl. 24.00. 

Du behøver ikke indsende alle dine billeder på én gang, det er muligt at gøre det løbende indtil indsendelsesfristens udløb.

Når billederne er blevet bedømt får du direkte besked om, hvilke af dine billeder, der er nomineret videre til finalen.  Den mail får du i uge 07, 2018.

 

Finalerunden

De af dine billeder, der er gået videre til finalerunden, skal printes. Billederne bliver herefter bedømt af et dommerpanel på 3-5 dommere.

Indsendelsesfristen for de printede billeder er torsdag den 8. marts 2018.

Finalen bedømmes lørdag den 17. marts 2018.

 

9 kategorier samt et tema i hver af de to nomineringsrunder

I år har vi valgt at ændre og udvide antallet af kategorier samt det antal billeder, der kan indsendes i hver af de to nomineringsrunder.

 

1. runde

01_1 :  Mennesker  (fx. Mennesker i miljø)

02_1 :  Klassisk portræt (fx. Typisk studieportræt)

03_1 :  Fashion portræt  (fx. Beauty, Mode)

04_1 :  Reklame  (fx. Produkt(er) eller billeder der sælger en vare/ydelse)

05_1 :  Den store dag  (fx. Bryllup, Konfirmand)

06_1 :  Reportage/fotojournalistik  (fx. Pressebilledet)

07_1 :  Digital Artworks  (fx. Fotomanipulation)

08_1 :  Redaktionelle billeder  (fx.  Billeder der understøtter en artikel, eller fotos hvor billede og   tekst går hånd i hånd)

09_1 :  Åben klasse  (fx.  Sport, Wild Life, Natur, Kunst)

10_1 :  Tema -  Hjul (fx. cykel, bil, løbehjul, motorcykel, rulleskøjter )

Tema kategorien bliver sponsoreret af Axel D Jensen. Præmie er et gavekort, værdi 7.500,- kr. til vare i sortiment hos Axel D Jensen. Temasponsoren har bestemt temaet og udpeger en kategorivinder.

 

2. runde

01_2 :  Mennesker  (fx. Mennesker i miljø)

02_2 :  Klassisk portræt (fx. Typisk studieportræt)

03_2 :  Fashion portræt  (fx. Beauty, Mode)

04_2 :  Reklame  (fx  Produkt(er) eller billeder der sælger en vare/ydelse)

05_2 :  Den store dag  (fx. Bryllup, konfirmand)

06_2 :  Reportage/fotojournalistik  (fx.  Pressebilledet)

07_2 :  Digital Artworks  (fx.  Fotomanipulation)

08_2 :  Redaktionelle billeder  (fx.  Billeder der understøtter en artikel, eller fotos hvor billede og tekst går hånd i hånd)

09_2 :  Åben klasse  (fx.  Sport, Wild Life, Natur, Kunst)

10_2 :  Tema -  Tema kategorien oplyses senere.

Indsendelse

Der kan indsendes 30 billeder i hver runde, dog med et max på 6 billeder i en enkelt kategori.
For hvert billede der indsendes til konkurrencen betales et deltagergebyr på kr. 75,- pr. billede.
Faktura fremsendes fra dff efter hver af de to indsendelser.

 

Årets Fotograf

I 2017 konkurrencen vil der blive udnævnt en “Årets Fotograf” i hvert af de 9 kategorier samt ”Årets dff Fotograf” hvor alle nominerede finalebilleder tæller med i udregningen, altså også de to tema kategorier.

 

Praktiske informationer

Nomineringsrunde:

De digitale billeder til nomineringsrunden indsendes  -  via www.dff-photo.dk

De digitale billeder skal indsendes i størrelsen 1200 pixels på den længste led  -  højde eller bredde – jpg10 og imbedded profile: SRGB eller Adobe 98

Alle digitale billedfiler skal navngives med kategorinummer, billednummer og medlemsnummer  (eks.: 02_1_05_123 dvs. kategori 02_1 _ billede nr 05 _ medlem nr 123).

 

Finalerunde:

De nominerede billeder til finalerunden indsendes som foto, print eller tryk monteret på min. 3 mm / max. 10 mm letvægtsplade i format / ”canvas” 50 x 50 cm (+/- 10 mm).

Ønskes billederne retur betales  250,- pr. deltager for håndtering og porto.

Alle finalebilleder skal på bagsiden være mærket med label påført kategorinummer, billednummer og medlemsnummer (eks.: 02_1_05_123 dvs. kategori 02_1 _ billede nr 05 _ medlem nr 123). Nøjagtigt som på de digitale billedfiler.

Deltagerlabel kan findes på www.dff-photo.dk

Desuden skal alle finalebilleder også indsendes på USB Stick, CD eller DVD, hvor billedfilerne er navngivet på samme måde som i nomineringsrunden og selvfølgelig svarende til mærkningen på de fysiske billeder.

Husk at skrive afsendernavn på USB Stick, CD eller DVD.

 

Konkurrenceregler:

Indsendte værker må ikke tidligere have deltaget i en dff konkurrence.

Indsendte værker må ikke være skabt i forbindelse med autors deltagelse i kurser eller seminarer. Autors navn må ikke stå på billedet. Du kan deltage med max. 6 billeder i én kategori og max. 30 billeder i alt i hver nomineringsrunde.

Deltagende fotografer og fotografelever skal være medlem af dff/Dansk Fotografisk Forening. Ophører medlemskab inden finalebedømmelsen, udgår billederne af konkurrencen. Leverandørmedlemmer kan ikke deltage.

Medlemmer af dff/Dansk Fotografisk Forening’s dommerkomité kan ikke deltage i konkurrencen.

dff/Dansk Fotografisk Forening, forbeholder sig ret til brug og offentliggørelse af de indsendte værker uden ydelse af vederlag.

Alle indsendte værker behandles omhyggeligt og med yderste forsigtighed; men dff/Dansk Fotografisk Forening står ikke til ansvar for eventuel beskadigelse af indsendte billeder.

Overholdes deltagerbetingelser, regler og indsendelsesfrister ikke, forbeholder dff’s Billedudvalg sig ret til at diskvalificere det/de indsendte værker.

I tilfælde af diskvalificering tilbagebetales deltagelsesgebyret for pågældende billede.

Temasponsor må ligeledes bruge de indsendte billeder i kategorien ”Tema”, uden yderligt vederlag.

Temasponsor må kun anvende billederne i Danmark og alene i konkurrenceåret og altid med fotografens navn nævnt.

 

Bedømmelsesprocedure:

De indsendte billeder bliver i nomineringsrunden bedømt af 3-5 eksterne dommere, som udelukkende ser billederne digitalt. Hver dommer vurderer ja eller nej til hvert billede, og flertal ja eller nej stemmer afgør videre deltagelse i finalen.

Finalebedømmelsen, som afgør medaljefordeling og udnævnelse af Årets Fotografer, foregår efter 100 pointsystemet.

Bedømmelsen foretages af en jury bestående af 3-5 dommere. Den ene dommer fungerer som overdommer, der leder juryen.

Jurymedlemmerne vælges blandt professionelle fotografer, og alle skal være bekendt med 100 pointsystemet.

Hvert enkelt billede bedømmes på et standardiseret display, som er ensartet belyst fra begge sider.

Alle kategorier bedømmes separat  -  én kategori ad gangen.

Finalebilleder bedømmes i forhold til 12 grundelementer:
Indtryk – Kreativitet – Stil – Komposition – Præsentation af billedet – Farvebalance – Interesse center – Lyslægning – Emnet – Billedkvalitet – Teknik – Historie fortælling.

Første del af finalebedømmelsen foregår i offentlighed.

 

Årets Fotograf:

Titlen ”Årets Fotograf” tildeles i hver kategori, dog ikke i tema kategorierne, af dommerne.
Titlen ”Årets dff Fotograf” tildeles den deltager, der  samlet har det højeste gennemsnit på de 8 bedste pointscorer. Der beregnes et gennemsnit med en delingsfaktor 8. Således at uanset om du indsender 8, 10 eller flere billeder vil de 8 der får højeste score blive lagt sammen og delt med 8. Hvis du indsender færre end 8 billeder vil delingsfaktoren alligevel være 8.

Eksempler:
80+85+75+90+72+83+ 79+79 =643 : 8 = 80
95+85+84+79+87+88 = 518 : 8 = 64
Ved pointlighed afgøres titlen med flest guldmedaljer, herefter flest sølv, så bronze.
Ved fortsat lighed afgøres titlen suverænt af dommerne.

 

 

Der tages forbehold for fejl og ændringer i ovenstående.