Billedkonkurrence 2015

Resultatet af dff Billedkonkurrence 2015

Finalen i årets billedkonkurrence blev bedømt sidst i februar 2016 og resultaterne blev offentliggjort ved en reception og ceremoni på dff Kick Off 2016 møde som blev afholdt på Hotel Storebælt i Nyborg søndag den 13. marts 2016.

Der var tæt løb om titlen Årets Fotograf 2016 – mindre end 2 point imellem de to højest scorende fotografer, det fotograf Nevzat Basaran som vandt titlen Årets Fotograf 2016 med 8 flotte bryllupsbilleder i høj internationale niveau hvilket også blev bekræftet senere på aftenen idet der samme dag, søndag den 13. marts 2016, blev afholdt den Europæiske billedkonkurrence for professionelle fotografer - the FEP CAMERA AWARD i Portugal, hvor fotograf Nevzat Basaran var nomineret i Top 10.

Resultatet blev at Nevzat kunne rejse hjem med the SILVER CAMERA AWARD i kategorien Wedding, altså en meget flot 2. plads til Nevzat i Europa og samtidig Årets Fotograf i dff.

 

Resultatet i 2015 dff Billedkonkurrence er:

Fotograf Henrik Wichman – Sølv

Fotograf Nevzat Basaran – Sølv

Fotograf Nevzat Basaran – Bronze

Fotograf Søren Friis – Bronze

Fotograf Nevzat Basaran – Bronze

Fotograf Dorte Grann – Bronze

Fotograf Nevzat Basaran – Bronze

 

Årets Fotograf 2016 –  Nevzat Basaran

Titlen ”Årets Fotograf”  tildeles  den  deltager,  der  samlet  har det højeste gennemsnit på de 8 bedste pointscorer. Der beregnes et gennemsnit  med en delingsfaktor  8. Således at  uanset om du indsender 8, 10 eller 16 billeder vil de 8 der får højeste score blive lagt sammen og delt med 8. Hvis du indsender færre end 8 billeder vil delingsfaktoren alligevel være 8.

- og de 2 tema kategorier vinderne er :

 

Tema 1. runde:  Tryghed, Sponsoreret af Tryg Forsikring

Fotograf Malou Reedorf

 

Tema 2. runde:  Anderledes Portræt, Sponsoreret af Dansk Digital Lab

Fotografelev Mie Friis Gøhns

 

Tillykke til alle vindere

__________________________________________________________

Video: Fotograf Ib Westersø, 2015

dff/Dansk Fotografisk Forenings  Billedkonkurrence 2015

(Billedudvalget 06. maj 2015, opdateret okt. 2015

Vi har hermed fornøjelsen at invitere medlemmer af dff/Dansk Fotografisk Forening til at deltage i dff’s Billedkonkurrence 2015.
Konkurrencen igen i år over to omgange  – i to nomineringsrunder  -  og afsluttes med finale.
Vi har samtidig præciseret deltagelsesreglerne, så det er nemt, hurtigt og problemfrit at deltage.
Men læs venligst grundigt, så vi undgår unødige misforståelser og afvisninger af indsendelser.

2 nomineringsrunder og finalerunde:
Billeder indsendes digitalt  -  og kun digitalt  -  til nomineringsrunderne.
Billederne bedømmes i hver runde af 5 dommere.
Dommerne nominerer de bedste billeder til deltagelse i finalen.
Til finalen indsendes de nominerede billeder printet og opklæbet.

1. runde:
Indsendelse kan begyndes fra 06. maj og løber frem til indsendelsesfristen udløber den 31. juli 2015 kl. 24.00.
Du kan løbende indsende dine digitale filer i de enkelte kategorier.
Når billederne er bedømt får alle indsendere direkte besked om nominering til deltagelse i finalen med printede billeder.
Besked udsendes på mail i uge 34,  2015.

2. runde:
Indsendelse kan begyndes den 1. oktober 2015 og løber frem til indsendelsesfristen udløber nytårsaften den 31. december 2015 kl. 24.00.
Du kan løbende indsende dine digitale filer i de enkelte kategorier.
Når billederne er bedømt får alle indsendere direkte besked om nominering til deltagelse i finalen med printede billeder.
Besked udsendes på mail i uge 2,  2016.

Finalerunde:
Indsendelsesfristen for de nominerede printede billeder er torsdag den 18. februar 2016 kl. 12.00.
Leveringsadresse oplyses senere.
Finalen bedømmes søndag den 21. februar 2016.

 

7 konkurrencekategorier udskrives i hver nomineringsrunde:

  1. runde:

1.:  Portræt

2.:  Reportage

3.:  Erhverv

4.:  Bryllup

5.:  Reklame

6.:  Mode

7.1:  Tema: Tryghed

Tema kategorien bliver sponsoreret af Tryg Forsikring

Præmie er dff PhotoTour for kr. 5.000

Temasponsoren har bestemt temaet og udpeger en kategorivinder.

 

2. runde:

1.:  Portræt

2.:  Reportage

3.:  Erhverv

4.:  Bryllup

5.:  Reklame

6.:  Mode

7.2:  Tema: Anderledes Portræt

Tema kategorien bliver sponsoreret af Dansk Digital Lab

Præmie, gavekort til Dansk Digital Lab, værdi kr. 5.000

Temasponsoren har bestemt temaet og udpeger en kategorivinder.

 

Indsendelse:
Max. 20 billeder kan indsendes i hver runde  –  og de kan som nævnt indsendes ad flere omgange.
Max. 6 billeder kan indsendes i én kategori i hver runde.
Prisen for konkurrencedeltagelse er 75,- pr. indsendt billede.
Faktura fremsendes fra dff.
I tilfælde af diskvalificering tilbagebetales deltagelsesgebyret for pågældende billede.

Praktisk og teknisk:

Nomineringsrunde:
De digitale billeder til nomineringsrunden indsendes  -  uploades  -  via link  >> Deltag / Indsend billeder <<
De digitale billeder skal indsendes i størrelsen 1200 pixels på den største led  -  højde eller bredde – jpg10 og imbedded profile: SRGB eller Adobe 98
Alle digitale billedfiler skal navngives med kategorinummer, billednummer og medlemsnummer  (eks.:  02_05_123).

Finalerunde:
De nominerede billeder til finalerunden indsendes som foto, print eller tryk monteret på min. 3 mm / max. 10 mm letvægtsplade i format / ”canvas” 50 x 50 cm (+/- 10 mm).
Ønskes billederne retur betales  250,- pr. deltager for håndtering og porto.
Alle finalebilleder skal på bagsiden være mærket med label påført kategorinummer, billednummer og medlemsnummer  (eks.:  02_05_123). Nøjagtigt som på de digitale billedfiler.
Deltagerlabel kan findes på www.dff-photo.dk
Desuden skal alle finalebilleder også indsendes på Memory Stick, CD eller DVD, hvor billedfilerne er navngivet på samme måde som i nomineringsrunden og selvfølgelig svarende til mærkningen på de fysiske billeder.
Husk at skrive afsendernavn på Stick, CD eller DVD.

Konkurrenceregler:
Indsendte værker må ikke tidligere have deltaget i en dff konkurrence.
Indsendte værker må ikke være skabt i forbindelse med autors deltagelse i kurser eller seminarer.
Du kan deltage med max. 6 billeder i én kategori og max. 20 billeder i alt i hver nomineringsrunde.
Deltagende fotografer og fotografelever skal være medlem af dff/Dansk Fotografisk Forening. Ophører medlemskab inden finalebedømmelsen, udgår billederne af konkurrencen. Leverandørmedlemmer kan ikke deltage.
Medlemmer af dff/Dansk Fotografisk Forening’s billedudvalg og dommerkomité kan heller ikke deltage i konkurrencen.
dff/Dansk Fotografisk Forening, forbeholder sig ret til brug og offentliggørelse af de indsendte værker uden ydelse af vederlag.
Alle indsendte værker behandles omhyggeligt og med yderste forsigtighed; men dff/Dansk Fotografisk Forening står ikke til ansvar for eventuel beskadigelse af indsendte billeder.
Overholdes deltagerbetingelser, regler og indsendelsesfrister ikke, forbeholder dff’s Billedudvalg sig ret til at diskvalificere det/de indsendte værker.
Temasponsor må ligeledes bruge de indsendte billeder i kategorien ”Tema”, uden yderligt vederlag.
Temasponsor må kun anvende billederne i Danmark og alene i konkurrenceåret og altid med fotografens navn nævnt.

Bedømmelsesprocedure:
De indsendte billeder bliver i nomineringsrunden bedømt af 5 eksterne dommere, som udelukkende ser billederne digitalt.
Hver dommer vurderer ja eller nej til hvert billede, og flertal ja eller nej stemmer afgør videre deltagelse i finalen.

Finalebedømmelsen, som afgør medaljefordeling og udnævnelse af Årets Fotograf(er), foregår efter 100 pointsystemet.
Bedømmelsen foretages af en jury bestående af 3-5 andre dommere end de nominerende.
Den ene dommer fungerer som overdommer, der leder juryen.
Jurymedlemmerne vælges blandt professionelle fotografer, og alle skal være bekendt med 100 pointsystemet.
Hvert enkelt billede bedømmes på et standardiseret display, som er ensartet belyst fra begge sider.
Alle kategorier bedømmes separat  -  én kategori ad gangen.

Finalebilleder bedømmes i forhold til 12 grundelementer:
Indtryk – Kreativitet – Stil – Komposition – Præsentation af billedet – Farvebalance – Interesse center – Lyslægning – Emnet – Billedkvalitet – Teknik – Historie fortælling.

Første del af finalebedømmelsen foregår i offentlighed.

Publikumspris:
Publikum til billedudstillingerne i de respektive byer (pt. Odense og Frederiksberg) får mulighed for at stemme om et favorit billede.
Der kåres ifølge afstemning med stemmesedler på udstillingen et vinderbillede, der tildeles en publikumspris.
Blandt stemmeafgiverne trækkes lod om 2 biografbilletter med popcorn og sodavand….

Årets Fotograf:
Titlen ”Årets Fotograf”  tildeles  den  deltager,  der  samlet  har det højeste gennemsnit på de 8 bedste pointscorer. Der beregnes et gennemsnit  med en delingsfaktor  8. Således at  uanset om du indsender 8, 10 eller 16 billeder vil de 8 der får højeste score blive lagt sammen og delt med 8. Hvis du indsender færre end 8 billeder vil delingsfaktoren alligevel være 8.

Eksempler:
80+85+75+90+72+83+ 79+79 =643 : 8 = 80
95+85+84+79+87+88 = 518 : 8 = 64
Ved pointlighed afgøres titlen med flest guldmedaljer, herefter flest sølv, så bronze. Ved fortsat lighed afgøres titlen suverænt af dommerne.

Der tages forbehold for ændringer i ovenstående.