Image2use

Udviklingen af digitale arkiver og salgsmuligheder er gået stærkt de seneste år. Denne udvikling er ikke gået uden om Image2use, og sammen med rettighedshaverens manglede interesse og brug, er der ingen mening i at fortsætte projektet.

 

Vore aftale med Det Kongelige Bibliotek/Museet for Dansk Bladtegning gav nye muligheder, efter projektet havde været i mølpose, da markedet for arkivbilleder blev voldsomt decimeret.

 

I dag må vi konstatere, at interessen via museets egen webplatform, fra andre arkiver og samlinger samt rettighedshavernes brug af i2u som et personligt online salgsværktøj er så begrænset, at bestyrelsen og rettighedshaverkredsen bag i2u i enighed har valgt at stoppe projektet pr. 31.12.2016.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen og rettighedshaverkredsen bag i2u:

Peter Thornvig, Bent Nygaard Larsen, Arne Dahl, Lars Lindskov, Claus Seidel, Karin Meisl, Karina Bjerregaard og Lars Refn på vegne af følgende organisationer:

 

Danske Billedkunstneres Fagforening

dff/Dansk Fotografisk Forening

Visuelt Forum

Pressefotografforbundet

DJ:Fotograferne

Danske Bladtegnere

Tegnerne, Tegnerforbundet af 1919