Kom helt ud i hjørnerne af Photoshop

Skrevet af

2 dags kursus på TECHCOLLEGE i Aalborg den 14. og 15. januar

AVANCERET BILLEDBEHANDLING kursus
afholdes på TECHCOLLEGE i Aalborg

I november havde vi præmiere på vores nye samarbejde med TECHCOLLEGE med et kursus som hurtigt blev udsolgt, AVANCERET BILLEDBEHANDLING.

Det et super relevant kursus hvor mange af de nye smarte funktioner i Adobe Photoshop CC 2018 bliver prøvet via forskellige praktiske øvelser. Du skal IKKE have din mac med – der er iMac på alle arbejdspladser.

Mandag den 14. og tirsdag den 15. januar afholder TECHCOLLEGE og dff Academy i samarbejde ”Billedbehandling – Korrektion af digitale billeder” i AMU kursus regi.

Vi har dff medlemsfordels aftale med Hotel Jomfru Ane, så alle dff medlemmer har mulighed for at booke værelse direkte på hotellet, som er placeret centralt i Aalborg centrum, til en meget fordelagtig værelsespris inkl. morgenmad og rabat på parkering i nærtliggende P-hus.

Det vil være muligt at få kørselsgodtgørelse, tilskud til overnatning, fortæring og løn tabsgodtgørelse jfr. gældende regler.

Tilmelding mv. skal ske via link: TECHCOLLEGE (er der problemer med tilmeldingen, så kontakt Gitte Faaborg på tel. 72 50 52 71)
- du skal selv booke eventuel overnatning direkte til hotellet, mail: Hotel Jomfru Ane
Der er kun plads til 16 personer på dette kursus.


Kursusindhold
På kurset kommer du helt ud i hjørnerne af Photoshop. Vi ser på avanceret sammenkopiering af billeder vha. Smart Objects, og hvordan du bruger Illustrator grafik i Photoshop.
Vi ser på effekter, masker og filtre, og hvordan du opretter Actions til at automatisere din produktion.

Vi anvender Adobe Photoshop CC 2018 og ser på CC 2019

Læringspunkter

 • Du får viden om avanceret brug af lagmasker og justeringslag
 • Du lærer at arbejde kreativt med masker til fritlægning
 • Brug af Smart Objects mellem Photoshop og Illustrator
 • Oprettelse af Actions og andre automatiseringsfunktioner
 • Brug af Opacity og Blending Modes
 • Forvrængning af objekter med Puppet Warp funktionen
 • Vanishing Point funktionen
 • Gør et billede ”flydende” med Liquify funktionen
 • Opret panoramer

Forudsætning
Du har i forvejen kendskab til billedbehandling i Adobe Photoshop.
Der udleveres trykt kompendium, der efter kurset kan anvendes som et godt opslagsværk.
Der udstedes kompetencegivende kursusbevis.

 

Underviser på kurset


Gert er uddannet grafiker i 1993, og har siden arbejdet i forskellige grafiske virksomheder. Han har desuden været projektleder og underviser på en grafisk uddannelse hos Jensen Kurser. Gert har erfaring med næsten alle sider af den grafiske produktion, herunder tryk, web og 3D. Han har et indgående kendskab til de grafiske programmer og til optimering og automatisering af store opgaver. Gert underviser i InDesign, Illustrator, Photoshop, WordPress og Muse. Udover undervisning skriver Gert undervisnings kompendier til grafiske kurser.;

STARTDATO: 14.01.2019 

 

SLUTDATO: 15.01.2019

 

VARIGHED:

2 DAGE

 

UNDERVISNINGSTID:

08:15 – 15:40

 

ADRESSE:

TECHCOLLEGE, ØSTER UTTRUP VEJ 1, 9000 Aalborg

 

SAMLET kursusPRIS:
FAGLÆRT/UFAGLÆRT:

236 kr.

VIDEREGÅENDE UDDANNET:

1676,40 kr.

 

Økonomi
De allerfleste kurser hos TECHCOLLEGE er AMU-kurser.
AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse og er kompetencegivende voksenuddannelse.
Du kan deltage i AMU-kurser under fordelagtige vilkår, fordi Undervisningsministeriet yder økonomisk støtte.

 

Er du i job eller selvstændig, og har du uddannelse til og med faglært niveau, gælder følgende:
Du eller din arbejdsgiver skal betale den lave kursuspris.
Der kan opnås VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) på kr. 860 pr. dag svarende til fuld dagpengesats (2018). Der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse til 10 ugers AMU-kurser inden for en 12 måneders periode, og der kan maksimalt opnås VEU-godtgørelse op til 3 gange på samme AMU-mål inden for en 12 måneders periode.
Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, kan du få tilskud til mad og overnatning på et CVR-registreret overnatningssted. Du skal selv booke og betale for mad og overnatning.
Efter kurset kan du få refunderet op til 500 kr. pr. døgn for dokumenterede udgifter.
Desuden gives der et tilskud til din transport (uanset transportmiddel) på kr. 0,97 pr. km efter de første 24 km. Dette søges sammen med VEU-godtgørelsen.

 

Er du i job eller selvstændig, og har du en kort videregående eller videregående uddannelse, gælder følgende:
Du eller din arbejdsgiver skal betale den fulde kursuspris.
Der er ingen tilskud fra Undervisningsministeriet, derfor opkræves den fulde kursuspris.
Der er ikke mulighed for VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse), ligesom indkvartering, forplejning og transport er for egen regning.
Hvis du ikke har brugt din videregående uddannelse indenfor de seneste 5 år, betragtes den som forældet, og du har derfor mulighed for at søge tilskud til mad og overnatning samt VEU-godtgørelse.
Du skal dog stadig betale den fulde kursuspris.

 

Overnatning
Et kursusophold i Aalborg kan give dig mange oplevelser sammen med de andre kursusdeltagere.
Hvis du har mere end 120 km t/r fra dit hjem til skolen, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, kan du få refunderet op til kr. 500 pr. døgn for dokumenterede udgifter til mad og overnatning.

dff har forhandlet en god pris på centralt beliggende Hotel Jomfru Ane, du kan enten ringe 98102200, skrive en email til info@hoteljomfruane.dk

Medlemsprisen (inkl. morgenmad) oplyses ved henvendelse til dff, der er rabat på parkering i nærtliggende Q-park hus

 

Sådan gør du:

 

Betalingsbetingelser og afbudsregler

Husk at overholde betalingsfristen, der fremgår af fakturaen.
Din betaling er afgørende for skolens statstilskud.
Såfremt din betaling udebliver, er TECHCOLEGE nødsaget til at opkræve dig den fulde kursusafgift.

 

Afbuds- og udeblivelsesafgift:

Hvis du framelder dig kurset senere end en uge før kursusstart:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 1.500 kr.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 2.500 kr.

Hvis du udebliver fra kurset, uden at give kursusafdelingen besked:
1. For kurser med en varighed på op til 37 lektioner, betales 2.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.
2. For kurser med en varighed på mere end 37 lektioner, betales 3.500 kr. for udeblivelse fra kursets første dag.

Du kan fritages for at betale afgiften, hvis:
1. Arbejdsgiver dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
2. Arbejdsgiver erstatter en tilmeldt medarbejder der bliver forhindret med en anden.
3. Kurset aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
4. Arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Vi forbeholder os ret til at aflyse annoncerede kurser, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.
Der tages forbehold for fejl og ændringer.

2 kommentarer

 1. Ulla Bjulver
  20. december 2018 on 22:18

  Jeg vil gerne deltage i Photoshop kurset d 14/1 og 15/1 2019

 2. Bent Nygaard
  7. januar 2019 on 12:18

  Hej Ulla,
  Vi kan se du er tilmeldt – håber du får et super godt kursus.
  De bedste hilsner
  dff