Generalforsamling

Skrevet af

afholdes SØNDAG den 03. marts 2013 kl. 10:00  på Hotel Comwell Middelfart.

DANSK FOTOGRAFISK FORENINGS

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

afholdes 

SØNDAG den 03. marts 2013 kl. 10:00

på Hotel Comwell Middelfart

Karensmindevej 3

5500 Middelfart.

     

 D A G S O R D E N

  

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er Mette Lyck, Lillian Fransson, Jens Erik Bæk, Torben Rasmussen og Peter Halskov.
  6. Valg af suppleanter, nuværende er Ib Westersø og Kurt Lauritsen.
  7. Valg af 2 revisorer, nuværende Gunner Allan-Jensen og Lars Grunwald.
  8. Indkomne forslag: Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes (alm. post) til foreningens sekretariat senest 2 uger før generalforsamlingen.
  9. Eventuelt. 

Senest 1 uge før generalforsamlingen udsendes endelig dagsorden med evt. indkomne forslag og foreningens regnskab på e-mail.

Såfremt du selv er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du, i.h.t. vedtægternes  §12, overdrage din stemme ved udstedelse af fuldmagt.

Den kan downloades på dff-photo.dk > Foreningen > Downloads > Fuldmagt – dff generalforsamling.

  

            Bestyrelsen

            den 18. januar 2013

>> KLIK HER <<  for PDF fil

 

BNL 18/01/2013

Comments are closed.