Nye ophavsretlige regler for den digitale tidsalder

Skrevet af

Parlamentet har vedtaget at opdatere de ophavsretlige regler på det digitale indre marked 

for at sikre rimelig betaling samt anerkendelse af kunstnere, nyhedsudgivere, forfattere og optrædende.

Kilde: Europarl TV, Europa-Parlamentet 12. september 2018

Musik, tekster, forestillinger og avisartikler udgives online hver dag.
Den digitale revolution har ført til en ny måde at forbruge kunstnerisk og journalistisk indhold på.
Online eller offline, så bør forfattere, kunstnere og journalister have rimelig betaling for deres arbejde.
Det er årsagen til, at Parlamentet har vedtaget at opdatere de ophavsretlige online-regler, der er 17 år gamle.

Vi vil gerne have, at platformene tager mere ansvar for indholdet på platformen, og for det andet vil vi gerne undgå krænkelse af ophavsretligt beskyttede værker fra først af.
Parlamentet ønsker at sikre, at indholdsdelende platforme og nyhedsindsamlere ikke berøver kunstnere deres vederlag, når deres indhold bruges.
Digitale virksomheder bør sikre, at alt uploadet ophavsretligt beskyttet materiale bliver blokeret, hvis der ikke er betalt vederlag. Presseudgivere bør også kunne kræve vederlag, hvis platforme bruger deres indhold.

Det er en afvejning i forholdet mellem to grundrettigheder: på den ene side ytringsfriheden og på den anden side ejendomsrettigheder.
Forfattere og kunstnere ville også få stærkere forhandlingsrettigheder for at styrke deres position, når de forhandler med store, magtfulde platforme.
De vil blive i stand til at bringe eksklusivklausuler til ophør eller kræve yderligere vederlag, hvis det, de har modtaget, er uforholdsmæssigt lavt. I et forsøg på at tilskynde til opstart og innovation undtager teksten små platforme og mikroplatforme fra direktivet.

Online-encyklopædier eller open source-softwareplatforme som Wikipedia og GitHub vil blive fritaget fra reglerne.

Forslaget indeholder også undtagelser for indhold, der anvendes til uddannelse, samt for kulturelle institutioner som museer og biblioteker.

Comments are closed.