Nutidens fotografer har problemer…

Skrevet af

Klumme juni 2010

Fremtidens fotografer har store muligheder, hvis vi griber dem. I photo-dk/Dansk Fotografisk Forening er vores hovedopgave at inspirere, hjælpe og støtte vore medlemmer.

Nutidens fotografer har problemer.

  • Vi er ude af de tider, hvor det gik godt, hvis man gjorde ”som man plejer.”
  • Vi er i en ”godt nok” periode, hvor fotografiers mangel på kvalitet accepteres, blot kunden selv har taget dem.
  • Vi er presset på priser og rettigheder.

Fremtidens fotografer har store muligheder, hvis vi griber dem.

  • Vi skal udvikle os fagligt og personligt.
  • Vi skal være kolleger i stedet for konkurrenter.
  • Vi skal søge inspiration gennem kurser og gode netværk.

I photo-dk/Dansk Fotografisk Forening er vores hovedopgave at inspirere, hjælpe og støtte vore medlemmer til at blive bedre fotografer og få en bedre indtægt. Mange af kurserne er åbne også for ikke-medlemmer og der kan ydes tilskud til medlemmers deltagelse.

Vi tilbyder kurser på flere forskellige niveauer, kvalifikations- og mentorsystemer,  billedkonkurrencer, salgstræning, studierejser og forbindelser til europæiske kolleger.

Vi er heldige at være i en branche, hvor der er plads til individualister – der er behov for individuelt kreative billeder, som vi er stolte af og dermed kan få en god pris for.

Blandt medlemmerne er såvel selvstændige som ansatte fotografer, og som noget nyt optager vi også fotografelever på særligt gode vilkår. Vi er i gang med at etablere en speciel elevgruppe, som også får adgang til  billedkonkurrencen.

Med så mange aktivitetsmuligheder på så forskellige niveauer er det vigtigt for fotografen at have en organisation i ryggen , som konstant arbejder fremad.

Foreningen er stiftet i 1879, og allerede i 1884 udkom det første Dansk Fotografisk Tidsskrift.

Det var i mange år informationsmediet fra foreningen til medlemmer med faglige artikler og medlemmernes billeder, alt gengivet i meget høj kvalitet. Tidsskriftet måtte desværre af økonomiske grunde stoppes i 1980erne.

Siden da har vi manglet et forum til præsentation af vore aktiviteter overfor såvel medlemmer, som for fotografer der endnu ikke er medlemmer og for branchen i øvrigt.

Foreningens nuværende høje aktivitetsniveau og stigende medlemstal har forstærket behovet.

Hjemmesiden dff-photo.dk er det interaktive her og nu medie, hvor alle kan hente nyheder og facts om foreningen.

Et blad kommer ”af sig selv” ind ad døren, så de 2 medier supplerer hinanden.

Vi er meget glade for at kunne opfylde ønsket om tidsskrift ved at starte samarbejdet med Digitale Medier om bladudgivelse. Tag godt imod bladet, læs det,  og kom med kommentarer.

Kom med i Danmarks professionelle fotografnetværk. Gå ind på dff-photo.dk og læs mere.

På gensyn i netværket

Knud E. Jensen

Landsformand photo-dk/dff

kej@photodk.com

Comments are closed.