Bruger du børnemodeller?

Skrevet af

Foreningen har fået en henvendelse om brug af børnemodeller til fotografiske opgaver. Vi bringer her et resume af retningslinier du bør følge….

 Der står i lov om arbejds miljø at der skal ansøges om tilladelse hos det lokale politi, se mere hos Arbejdstilsynet hér.

2. Børn, som er under 13 år

Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver, men kan i nogle tilfælde få tilladelse af politiet til erhvervsmæssigt at optræde, deltage eller medvirke i kulturelle aktiviteter..

Eksempler på sådanne kulturelle aktiviteter er sportsaktiviteter, opvisninger, teaterforestillinger, koncerter, cirkusforestillinger, radio, tv, filmoptagelser og reklamefilm, herunder også modelarbejde.

Der kræves kun tilladelse i det omfang, der er tale om erhvervsmæssig beskæftigelse. Tilladelse kan kun gives til barnets medvirken i selve den kulturelle aktivitet, mens der ikke kan gives tilladelse til såkaldte afledte aktiviteter som salg af programmer etc.

Tilladelsen gives af politiet og kan indhentes af barnets forældre eller af den virksomhed, der ønsker at beskæftige et barn under 13 år. Hvis det er muligt at beskrive omfanget og arten af det enkelte barns deltagelse i den kulturelle aktivitet, kan en virksomhed godt på én gang ansøge om, at flere børn deltager i den samme kulturelle aktivitet. Politiets tilladelse kan i så fald også omfatte flere børn. Tilladelse kan kun gives, hvis det samlet vurderes, at aktiviteten ikke vil kunne skade barnets sikkerhed, sundhed eller udvikling, eller at det ikke vil gå ud over dets skolegang.

Ansøgning skal sendes til politimesteren i den politikreds, hvor aktiviteten finder sted

Det er politiet, der fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

Ansøgningskema findes her.

Comments are closed.