Supreme Qualified Master … Det ultimative mål

Opnåelse af det, der på engelsk betegnes Fellowship eller QEP Master er formentlig det mest intensive kursus vi tilbyder og frembyder de allerhårdeste krav til fotografens fotografiske evner. Kun en lille håndfuld udøvende fotografer når nogensinde dette himmelhøje mål og ingen når med sikkerhed dette på egen hånd.

De fotografer, som er aspiranter til Fellowship og opnår denne grad vil ofte smede livslange venskaber med andre fotografer på samme niveau og fortsat stødte hinanden i deres professionelle karriere og videre.

Det er denne gruppe, der også udgør rygraden i kvalifikations- og bedømmelsespaneler i konkurrencer over hele Europa og som følge heraf går det ansvar, der følger af titlen ‘Fellow’, langt ud over det, som en kreativ fotograf måtte være.

I løbet af dette intensive kursus gennemgås følgende områder:

* De grundlæggende bestanddele i en ‘Fellowship’-billedserie

* Kritisk analyse og formidling

* Brud med regler med henblik på at skabe kreativ og dynamisk virkning

* Udvikling af en ægte individuel stil

* Optagelse med kreativitet og lidenskab

* Fornyet gennemgang af dynamisk modelposering og –styring

* Billedbehandling

* Ultimative præsentationsteknikker

* Hvordan billedserier bedømmes

* Analyse af billedbestanddele i henseende til bedømmelseskomponenter

* Bedømmelsesoplevelsen – en introduktion til international bedømmelse i billedkonkurrencer

og evaluering af de to lavere rangerende grader inden for professionel kvalifikation.

* Klargøring til det ansvar som ‘Fellowship’ indebærer.

Fellowship-kurset er også opdelt i flere dele med henblik på at tillade deltagerne at udføre opgaver under vejledning, indsamle en portefølje og klargøre sig til endelig vurdering.

Forløbet finder sted i løbet af ca. 12-24 måneder efter første kursusdel.

Kurset er fælles for specialer og bygge omkring de max 10, der kan deltage på et hold.

Hele kurset betales på én gang, prisen oplyses ved henvendelse til dff

Medlemmer af dff kan søge tilskud  efterfølgende ved indsendelse kopi af kvittering for betalt kursus

Ansøgningsgebyr er incl. i et fuldført kursus – incl. frokost – men excl. evt hotelovernatning