Stil højt, fotografens første opgraderingsoplevelse

Opgradering til det, der på engelsk betegnes Associateship fremstår som en stor udfordring på
vejen til professionel udvikling. Et intensivt 5-dages kursus er tilrettelagt specielt med henblik på at
styre fotografen på vej mod den værdsatte ‘Associate’-grad.

Hvis opnåelse af Licentiate-graden er den første ‘milepæl’, så er opnåelse af Associate-graden et kolossalt
skridt fremad, der markerer fotografens fremskridt som udøvende ekspert. På Licentiate-niveau stræber
fotografen efter at opnå en kompetent og gennemsnitlig standard inden for professionel billedfremstilling.
Vejen til Associate-graden er hård og krævende, hvor fotografen tilskyndes til at udnytte sine evner til fulde,
tilegne sig andre evner og udvikle en personlig stil. I dette 2-modul kursus (del I – 3 dage, del II – 2 dage)
vil alle følgende emner blive behandlet:


* De grundlæggende bestanddele i en ‘Associateship’-billedserie

* Kritisk analyse – udvikling af selvevaluering til et højere stadie

* Fornyet gennemgang af de vigtige regler for komposition og billedopbygning
og viden om hvornår og hvor disse kan brydes

* Hvordan man bryder vanetænkning

* Billeder i billeder – genkendelse af flere skjulte perler

* Indledning til identifikation af en personlig stil

* Optagelse med kreativitet, flair, fantasi og lidenskab

* Fornyet gennemgang af dynamisk modelposering og – styring

* Avancerede præsentationsteknikker med henblik på kvalifikation og billedkonkurrence

* Advanced presentation techniques for qualification and print competitions

* Hvordan billedserier bedømmes

* Analyse af billedbestanddele i henseende til bedømmelseskomponenter og forståelse for
hvordan den personlige tilknytning brydes

* 100-pointsystemet i internationale billedkonkurrencer

* Bedømmelsesoplevelsen – forståelse af bedømmelsesprocessen og samarbejde med kolleger
på samme niveau.

Kursus A. Associate inden for privatrelateret fotografi (bryllups- og portrætfotografi)
Kursus B. Associate inden for erhvervsmæssig fotografi (mode, industri, illustration, redaktionel og reklame)

Associate-kurset er sammensat som et kursus i to dele med henblik på at tillade deltagerne at udføre
opgaver under vejledning, indsamle en portefølje og klargøre sig til endelig vurdering.
Anden del finder sted ca. 4-6 måneder efter første kursusdel.

Vigtigt: Kerneelementerne er identiske og afhænger ikke af deltagernes valgte disciplin.

Prisen er for alle 5 dage og oplyses ved henvendelse til dff

Medlemmer af photo-dk/dff kan søge tilskud ved efterfølgende at indsendelse af kopi af kvittering for betalt kursus.
Ansøgningsgebyr er incl. i et fuldført kursus – incl. frokost – men excl. evt hotelovernatning.