Stil højt, fotografens første opgraderingsoplevelse

Opgradering til det, der på engelsk betegnes Associateship fremstår som en stor udfordring på vejen til professionel udvikling. Et intensivt kursus er tilrettelagt specielt med henblik på at styre fotografen på vej mod den værdsatte ‘Associate’-grad.

Hvis opnåelse af Licentiate-graden er den første ‘milepæl’, så er opnåelse af Associate-graden et kolossalt skridt fremad, der markerer fotografens fremskridt som udøvende ekspert. På Licentiate-niveau stræber fotografen efter at opnå en kompetent og gennemsnitlig standard inden for professionel billedfremstilling.
Vejen til Associate-graden er hård og krævende, hvor fotografen tilskyndes til at udnytte sine evner til fulde, tilegne sig andre evner og udvikle en personlig stil. I dette kursus vil alle følgende emner blive behandlet:


* De grundlæggende bestanddele i en ‘Associateship’-billedserie

* Kritisk analyse – udvikling af selvevaluering til et højere stadie

* Fornyet gennemgang af de vigtige regler for komposition og billedopbygning
og viden om hvornår og hvor disse kan brydes

* Hvordan man bryder vanetænkning

* Billeder i billeder – genkendelse af flere skjulte perler

* Indledning til identifikation af en personlig stil

* Optagelse med kreativitet, flair, fantasi og lidenskab

* Fornyet gennemgang af dynamisk modelposering og – styring

* Avancerede præsentationsteknikker med henblik på kvalifikation og billedkonkurrence

* Advanced presentation techniques for qualification and print competitions

* Hvordan billedserier bedømmes

* Analyse af billedbestanddele i henseende til bedømmelseskomponenter og forståelse for
hvordan den personlige tilknytning brydes

* 100-pointsystemet i internationale billedkonkurrencer

* Bedømmelsesoplevelsen – forståelse af bedømmelsesprocessen og samarbejde med kolleger
på samme niveau.

Associate-kurset er sammensat som et kursus i to dele med henblik på at tillade deltagerne at udføre opgaver under vejledning, indsamle en portefølje og klargøre sig til endelig vurdering.
Anden del finder sted ca. 4-6 måneder efter første kursusdel.

Vigtigt: Kerneelementerne er identiske og afhænger ikke af deltagernes valgte disciplin.

Prisen oplyses ved henvendelse til dff

Medlemmer af dff kan søge tilskud ved efterfølgende at indsendelse af kopi af kvittering for betalt kursus.
Ansøgningsgebyr er incl. i et fuldført kursus – incl. frokost – men excl. evt hotelovernatning.