Genvej til kvalifikation på dff/Master Photographer niveau

dff/Master Photographer

Opnåelse af det, der på engelsk betegnes Licentiateship er det første ‘benchmark’ i fotografens spirende professionelle karriere. Det er ikke blot demonstration af fotografens evne til at fremstille billeder af en ’salgbar’ kvalitet, men snarere de første skridt på en rejse mod livslang personlig udvikling.
Et intensivt kursus dækker følgende emner:

 

* De grundlæggende bestanddele i en ‘Licentiate’-billedserie

* Kritisk analyse – en introduktion til selvevalueringsprocessen

* Tilegnelse af vigtige regler for komposition og billedopbygning

* Billeder i billeder – genkendelse af skjulte perler

* Identifikation af en stil modsvarende forventningerne til ‘salgbar kvalitet’

* Overgang til optagelse med kreativitet og lidenskab

* Endelige præsentationsteknikker med henblik på kvalifikation og billedkonkurrence

* Hvordan billedserier bedømmes

* Analyse af billedbestanddele i henseende til bedømmelseskomponenter

* Bedømmelsesoplevelsen – forståelse af bedømmelsesprocessen og samarbejde med
kolleger på samme niveau.

Vigtigt: Vi mener at et kursus med forbehold for gennemførelse af de opstillede opgaver
kombineret med en passende portefølje bør tilsikre succes og akkreditering ved kursets afslutning.

Prisen på kurset oplyses ved henvendelse til dff

Medlemmer af dff kan søge tilskud ved efterfølgende at indsendelse kopi af kvittering for betalt kursus
Ansøgningsgebyr er incl. i et fuldført kursus – incl. forplejning.