Regler

Regelsæt for dff/Dansk Fotografisk Forenings kvalificeringssystem
Formål

Formålet er gennem dette kvalificeringssystem at give dff/Dansk Fotografisk Forenings medlemmer
mulighed for officiel anerkendelse af deres faglige kunnen og kreative fotografiske niveau.
En fotografisk karriere er en livslang lærings- og udviklingsproces, der understøttes og befordres af det
målrettede arbejde med at opnå kvalificering på tre niveauer.

Anerkendelse gives ved titler på tre grader:
master photo-dk, qualified master photo-dk og supreme qualified master photo-dk.
Graderne beskriver tre niveauer, der er progressivt sværere at opnå – og som signalerer en stabil kvalitet på
højt niveau.

Fælles for titlerne er begrebet master, der udtrykker højeste kompetence. Og samtidig henvises der til
niveauet for titlen.
De engelske betegnelser giver et internationalt snit med ord, der er dansk forståelige.
De tre niveauer svarer til den opdeling som bl.a. engelske fotografer benytter, mens f.eks. den europæiske fotograforganisation FEP kun benytter to grader/titler.


master photo-dk (<m> photo-dk)

<m> photo-dk fotografer har dokumenteret deres kompetence som portræt-, bryllups-, mode-, reklamefotografer
el. andet gennem præsentation af 16 billeder, der alle skal leve op til god billedmæssig og kvalitativ standard.
De skal være velkomponerede og fungere visuelt kommunikerende, ligesom de skal dokumentere en velfunderet teknisk kunnen.
Bevis for at fotografen er på vej til at udvikle en personlig stil er en fordel.

Til en <m> photo-dk ansøgning kan billeder kun indsendes opklæbet i ens størrelse 40×40, 40×50 eller 50×50,
således at alle sideformater præsenteres som enten høje eller brede opklæbninger.
Alle billeder skal præsenteres monteret i høj- eller bredformat, mens billederne som sådan godt kan
være høje, kvadratiske eller brede. Billederne skal stamme fra mindst 5 forskellige kundeopgaver og holde sig
til et speciale.Internationalt svarer graden til f.eks. Licentiate hos Society of Wedding & Portrait Photographers, Master Photographers Association, Royal Photographic Society etc.


qualified master photo-dk (<qm> photo-dk)

<qm> photo-dk fotografer har bevist deres dybtgående tekniske såvel som kreative fortolkning af portræt-,
bryllups-, mode-, reklamefotografering el. andet gennem præsentation af 20 billeder, der alle viser fuldstændig
teknisk kontrol over mediet svarende til det valgte emne og den ønskede virkning.
Billederne skal have en ensartet høj standard, virke enkeltvis såvel som værende en samlet helhed. Billederne
skal udtrykke en bevidst valgt personlig stil.

Til en <qm> photo-dk ansøgning kan billeder kun indsendes opklæbet i ens størrelse 40×40, 40×50 eller 50×50,
således at alle sideformater præsenteres som enten høje eller brede opklæbninger.
Det forventes, at præsentationen af billederne er af høj standard. Internationalt svarer graden til f.eks. Associate hos Society of Wedding & Portrait Photographers, Master Photographers Association, Royal Photographic Society eller til FEP’s Qualified European Photographer (QEP) etc.


supreme qualified master photo-dk (<sqm> photo-dk)

<sqm> photo-dk tildeles i anerkendelse af fremragende, originalt, kreativt og teknisk perfekt arbejde inden for
et valgt speciale. Arbejdet skal være individuelt og udtrykke en ægte personlig stil, ligesom et minimum af
originalitet i tilgangen til emnet forventes.
Præsentationen skal bestå af mindst 20 fysiske fotografiske værker, hvis format kan variere efter det valgte
speciale og udtryk. Det er essentielt, at præsentationen har en høj standard og understøtter værkerne.En <sqm> photo-dk fotograf  behersker fotografiet på et meget højt niveau.
Internationalt svarer graden til f.eks. Fellow hos Society of Wedding & Portrait Photographers, Master
Photographers Association, Royal Photographic Society eller FEP’s Master QEP etc.

Det vil være vanskeligt at nå niveauet for en SQM photo-dk uden vejledning.

En <sqm> photo-dk fotograf er spydspids i kvalificeringssystemet, og forventes at yde en væsentlig, frivillig
indsats i bedømmelsesarbejdet for de øvrige grader og ikke mindst som mentorer for aspiranter.
For at yde en kompetent indsats som mentor for aspiranter skal en <sqm> photo-dk fotograf være i stand til
at se og forstå andres måder at se og arbejde på – og derigennem støtte andre i udvikling af en personlig stil.

En <sqm> photo-dk fotograf forventes at bidrage til fremme af den generelle udvikling af fotografiet gennem aktiv virke for foreningen.

En <sqm> photo-dk fotograf forventes at udvise et særligt ansvar over for den livslange faglige udvikling af andre fotografer.


honorary master photo-dk (<hm> photo-dk)

<hm> photo-dk tildeles i anerkendelse af en fremragende indsats for foreningen og/eller faget. Æresbevisningen kan ikke søges, men alene tildeles af bestyrelsen for photo-dk på dennes eget initiativ eller efter indstilling fra et eller flere medlemmer.

Certifikater
Til alle grader udstedes et certifikat med en særlig variant af photo-dk’s logo.


International ligestilling

Indehavere af grader fra SWPP, BPPA, BIPP, MFA, RPS og FEP kan ved fremsendelse af dokumentation tildeles en tilsvarende photo-dk grad, under forudsætning af at den oprindelige grad er opnået ved direkte billedbedømmelse i pågældende organisation. Dokumentation for dette forhold kan forlanges.
For udstedelse af certifikat betales gebyr som for ansøgning til samme grad.


Ansøgningskriterier

Alle photo-dk medlemmer kan direkte søge en <m> photo-dk eller en <qm> photo-dk, mens <sqm> photo-dk alene kan søges af indehavere af <qm> photo-dk.
Vejledning af en mentor tilrådes, men er ikke et krav.
Deltagelse i bestemte kurser er ligeledes ikke et krav, men kan være en fordel.

Overgangsordning indtil vi via ligestilling gennem internationale organisationer har opnået tilstrækkeligt med kvalificerede <sqm> photo-dk ‘ere, foretages bedømmelse til <m> photo-dk og <qm> photo-dk i samarbejde med Martin Graham-Dunn (*).
<sqm> photo-dk fotografer, som forventes at foretage bedømmelse, når systemet er implementeret, skal uddannes i det internationale bedømmelsessystem for at kunne varetage opgaven som bedømmere.

Mentor-funktion Kvalificeringsudvalget medlemmer forventes også at stå til rådighed som vejledere i opnåelse af graderne.

Har en potentiel ansøger henvendt sig til et udvalgsmedlem om vejledning, kan det pågældende medlem ikke senere deltage i bedømmelsen af pågældendes ansøgning.


Ansøgningsgebyrer

<m> photo-dk: kr. 600,-
<qm> photo-dk: kr. 900,-
<sqm> photo-dk: kr. 1.200,-

Bedømmelse og indleveringsfrister

Det tilstræbes at bedømme <m> photo-dk , <qm> photo-dk og <sqm> photo-dk-ansøgninger 1 gange årligt.
Indsendelsesfrist for ansøgninger hertil oplyses på www.dff-photo.dk

Udarbejdet i Kvalificeringsudvalget i photo-dk – maj 2008 – delvis opdateret dec 2011

(*)

Martin Grahame-Dunn
FMPA, FRSA, FSWPP, FBPPA, QEP, Hon.FMPA, Photographer and Fine Artist
Past National President United Kingdom Master Photographers Association
Past Chairman of the Admissions and Qualifications Board
Course Director of the International Academy of Professional Photography
International Lecturer and Judge, Consultant and Educator of Professional Photographers Worldwide