Kvalifikationssystem

Ansøgning til bedømmelse af kvalifikationspanel

Formål, bedømmelse, priser mv.

Kursus beskrivelse og regler

dff/Master Photographer

dff/Qualified Master Photographer

dff/Supreme Qualified Master Photographer

Kvalifikationsudvalget

Ligestillingsmatrix for kvalifikationssystemet

 

Hvad er det vigtigste ved en fotograf ? … det er ikke valget af kamera!

Det vigtigste må være: evnen til at skabe billeder, valget af (efter-)uddannelse, hvor inspirationen hentes, attituden.

Først herefter handler det om valget af kamera, fotografisk teknik, præsentation med mere.

Denne del er essentiel for præsentationen og produktionen af stærke billeder, men det er i ovennævnte de billedskabende evner ligger – og det der adskiller den engagerede og innovative professionelle fotograf fra andre.

dff har etableret et kvalificeringssystem hvor billederne er i centrum som resultatet af den engagerede indsats.

Kvalificeringerne kan opnås på baggrund af dokumenteret kvalitet – og denne kan nås ad flere veje.

…hvis du ikke udvikler dig går du reelt baglæns!

 

Information fra kvalifikationsudvalget – april 2015

Bestyrelsen har nedsat et nyt kvalifikationsudvalg som har arbejdet på at videreudvikle og tilpasse vores system. Yderligere er de meget omdiskuterede titler i kvalifikationssystemet nu som nedenstående.

Udvalget og bestyrelsen har vedtaget at de nye titler med tilbagevirkende kraft.

I det omfang de enkelte fotografer skal kommunikere med udenlandske forbindelser anvendes engelske titler i overensstemmelse med det generelt internationalt accepterede titelhierarki.

 

  •  dff/Master Photographer, dff [M]  (tidligere betegnelse: photo dk Master)

(engelsk undertitel: Licentiate of the Danish Professional Photographers Association)

  •  dff/Qualified Master Photographer, dff [QM]  (tidligere betegnelse: photo dk Qualified Master)

(engelsk undertitel: Associate of the Danish Professional Photographers Association)

  •  dff/Supreme Qualified Master Photographer, dff [SQM]  (tidligere betegnelse: photo dk Supreme Qualified Master)

(engelsk undertitel: Fellow of the Danish Professional Photographers Association)

  • dff/Honorary Master (tidligere betegnelse: photo dk Honorary Master)

(engelsk undertitel: Honorary Fellow of the Danish Professional Photographers Association)