Danske fotografer af høj international standard!

Skrevet af

. . . . . . og de nye kvalificerede fotografer er

Foto: Ole Mortensen

Gennem de seneste år har photo-dk/Dansk Fotografisk Forening arbejdet på en fornyelsesproces, der bl.a. har involveret efteruddannelse og etablering af et egentligt kvalificeringssystem for fotografer.

Knud E. Jensen, formand for photo-dk, udtaler: ”I bestyrelsen har vi længe erkendt at vi befinder os i en branche i rivende udvikling og derfor er der et udtalt behov for løbende efteruddannelse. Det i en sådan grad at vi med rimelighed kan tale om et fag, der kræver livslang læring. Vi har iværksat en lang række initiativer, der skal bringe den gamle hæderkronede forening i takt med tiden. En nødvendighed for at skabe den platform, der skal være samlingspunktet for alle professionelle fotografer i Danmark”.

Kvalificeringssystemet består af tre niveauer – master (<m> photo-dk), qualified master (<qm> photo-dk) og supreme qualified master (<sqm> photo-dk), hvor der tages udgangspunkt i den enkelt fotografs aktuelle niveau.

master photo-dk (<m> photo-dk)

<m> photo-dk fotografer har dokumenteret deres kompetence som portræt-, bryllups-, mode-, reklamefotografer el. andet gennem præsentation af 16 billeder, der alle skal leve op til god billedmæssig og kvalitativ standard. De skal være velkomponerede og fungere visuelt kommunikerende, ligesom de skal dokumentere en velfunderet teknisk kunnen. Bevis for at fotografen er på vej til at udvikle en personlig stil er en fordel.

qualified master photo-dk (<qm> photo-dk)

<qm> photo-dk fotografer har bevist deres dybtgående tekniske såvel som kreative fortolkning af portræt-, bryllups-, mode-, reklamefotografering el. andet gennem præsentation af 20 billeder, der alle viser fuldstændig teknisk kontrol over mediet svarende til det valgte emne og den ønskede virkning. Billederne skal have en ensartet høj standard, virke enkeltvis såvel som værende en samlet helhed. Billederne skal udtrykke en bevidst valgt personlig stil.

supreme qualified master photo-dk (<sqm> photo-dk)

<sqm> photo-dk tildeles i anerkendelse af fremragende, originalt, kreativt og teknisk perfekt arbejde inden for et valgt speciale. Arbejdet skal være individuelt og udtrykke en ægte personlig stil, ligesom et minimum af originalitet i tilgangen til emnet forventes.Præsentationen skal bestå af mindst 20 fysiske fotografiske værker, hvis format kan variere efter det valgte speciale og udtryk. Det er essentielt, at præsentationen har en høj standard og understøtter værkerne.

Med et stærkt besat internationalt dommerpanel bestående af Michael Ayers (USA), Kevin Wilson (UK) samt Paul Hayley (UK) under ledelse af Martin Grahame-Dunn (UK) som overdommer sitrede luften i København af elektricitet, forventning og spænding.

Foto: Ole Mortensen

“For anden gang har jeg haft det priviligie ikke kun at undervise på inspirationCAMP 2010 sammen med mine ærede internationalt respekterede kollegaer Kevin Wilson og Paul Haley fra Storbritanien og Michael Ayers fra USA. Foreningschef Bent Nygaard Larsens og photo-dk/dff’s kvalificeringsudvalgs organisering af denne event var eksemplarisk og gæstfriheden eksemplarisk.”siger overdommer Martin Grahame-Dunn, der fortsætter ”Til den marathon kvalificeringsbedømmelse, som varede godt 12 timer, var vi så priviligerede at opleve fantastisk fotografi på alle 3 kvalificeringsniveauer og en nærmest perfect beståelsesprocent bevidner det hårde arbejde og store engagement hos alle kandidater såvel som den uddannelsesmæssige indsats fra organisationens side.Det er dommernes opfattelse, at de opnåede standarder lever op til eller overgår tilsvarende standarder i lignende kvalificeringssystemer, og at alle kadidaterne har gjort sig fortjent til vores respekt og beundring. Både mine kollegaer og jeg ønsker alle medlemmer af photo-dk/dff all mulig held og lykke også med den fortsatte udvikling af de høje standarder i verdens ældste fotografiske organisation.”

Forløsningen var da også fuldstændig ved dagens afslutning, hvor photo-dk/dff kunne præsentere ikke mindre end 6 nye Master>photo-dk, 8 nye QM>photo-dk samt en ny SQM>photo-dk

Ny SQM>photo-dk blev

 • Ib Westersøe

Nye QM>photo-dk blev

 • Flemming Worm
 • Jesper Iversen
 • Bo Nielsen
 • Sinne Perrod
 • Jens Nielsen
 • Asbjørn Haskov
 • Søren Friis
 • Helle S Andersen

Nye M>photo-dk blev

 • Tomas Kold
 • Kristina Klintø Nielsen
 • Christie Munk
 • Svend Christensen
 • Alfred Nguyen
 • Mogens Gabs

Comments are closed.